Sjekk huset utvendig på 1-2-3

Forebygg utvendige råteskader

Norge har et klima som utsetter husene våre for store påkjenninger. Utvendig treverk må vedlikeholdes for å unngå råte. Ved jevnlig kontroll av huset kan en oppdage og avverge tilløp til skader tidlig. Det kan spare både tid, penger og belastningene som følger en skade.

Oppdatert 28.08.2019

Klimaskjold

Ved å etterse og vedlikeholde husets «klimaskjold», altså husets ytre bestående av kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, kan man avverge råteskader. – Det er heller ikke så vanskelig å sjekke om du allerede har fått en råteskade på dette, sier fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring, Øyvind Magerøy.

En enkel oppgave

Det behøver ikke ta mer enn maksimalt 30 minutter en gang per år å ta en sjekk av huset. Jo før du oppdager tilløp til en skade og får satt i gang utbedring, desto større er sjansene for at du slipper unna med småreparasjoner. En årlig sjekk er med andre ord en fornuftig bruk av tiden for å unngå og forebygge råteskader.

Sjekkliste for utvendig kontroll av hus

dråpe

Kledning:

 • Påse at kledningen er tett. Det skal ikke være åpninger, sprekker eller lignende.
 • Buler og bobler kan være tegn på fukt og råteskade.
 • Kjenn og se i underkant av kledning om det er malt, tørt og fast.
 • Kontroller bunnsvill (bjelke lagt på grunnmur) med en spiss gjenstand skrått inn under kledningen. Den skal være skal være fast.

Tak:

 • Sjekk at takpapp ikke er skadet. Det er viktig å være klar over tekkingens antatte levealder.
 • Undersøk at takstein er hele og uten skader og at det ikke er sprekker eller åpninger inn.
 • Mose og vekst på tak bør fjernes.
 • Sjekk at beslag er tett og helt.

Vindu, dør og inngangsparti:

 • Kontroller vannbrett over og under vinduer og dører. Sjekk at det er fall utover, dryppkant og at det ikke kommer vann inn bak beslag.
 • Dersom trapp, inngangsparti, balkong, terrasse eller lignende er bygget tett opptil kledning bør dette kontrolleres ekstra nøye.

Les også: Tips til forebygging av råteskader, insekter, mus og rotter her.

Slik fjerner du muggsopp

Muggsopp, vaskemiddel, børste og hansker
MUGGSOPP: Kan enkelt fjernes ved å vaske. Foto: Shutterstock

Mugg- og svertesopp er i all hovedsak skjemmende for utseende og skader ikke boligens konstruksjonsstyrke. De kan også være årsak til dårlig innemiljø og det anbefales derfor å ta tak i problemet. Det er individuelt hvor mye vi tåler av det og for noen kan det forverre luftveisrelaterte sykdommer og plager som astma eller andre allergier.

Publisert: 8. mars 2019

Få kontroll på fuktigheten

Muggsopp og svertesopp har ikke trenedbrytende egenskaper og dekkes derfor ikke av forsikringen. Det er svært vanlig i norske hjem og fordi mange av våre kunder opplever dette har vi samlet noen anbefalinger på hvordan du best kan håndtere problemet.

Det er en avgjørende årsak til at mugg- eller svertesopp inne i boligen, nemlig fuktighet. Hvis du har kontroll på fuktigheten og finner og utbedrer eventuelle fuktproblemer, vil du unngå både muggsopp, svertesopp og andre typer sopp i boligen din. Les også: Hvorfor får jeg mugg og hvordan unngår jeg det?

Tips for fjerning av muggsopp

Merk at du bør søke profesjonell hjelp dersom det er mye mugg i boligen. Er det bare litt kan du fint ordne det selv. Norsk Hussopp Forsikring anbefaler følgende fremgangsmåte for å bli kvitt muggsoppen:

Bilde av fakta om muggplakat
 1. Finn frem vaskebøtte, gummihansker og rengjøringsmidler tilpasset materialet og sett i gang. Dersom det ikke er tilstrekkelig med vanlig vaskemiddel kan du benytte kraftvask eller klorinblanding bestående av 1 del klorin og 10 deler vann.
 2. Test på et lite område først dersom du er i tvil om materialet tåler kraftvask/klorin. Husk å bruk hansker og luft godt. La vaskemiddelet virke ca. 20 minutter.
 3. Bruk rent vann og vask/skyll bort vaskemiddelet. Dette er viktig for å unngå skade på vegg, tak og møbler.
 4. Følg med på utviklingen: Dersom muggsoppen kommer tilbake eller utvikler seg videre anbefaler vi at du gjør videre undersøkelser og tiltak enten selv eller med hjelp fra fagpersoner. Du må finne fuktkilden og utbedre den, ellers vil mugget komme tilbake gang på gang.

Les mer om muggsopp her

Hvorfor oppstår mugg og hvordan unngå det?

Dame med ryggen til ser på muggsupp i hjørnet ved taket
Muggsopp: Er et vanlig problem som bør tas tak i. Foto: Shutterstock

Muggsopp er en stor gruppe hurtigvoksende mikroskopiske sopp som kan gi misfarging, lukt og dårlig innemiljø. Muggsoppsporer finnes overalt, spres med luften, og forekommer normalt i så små mengder at det ikke er farlig. Muggsopp er altså vanlig i norske hjem, men dersom det oppdages synlig mugg i boligen bør det fjernes med en gang.

Publisert: 8. mars 2019

Muggsporer finnes overalt

Muggsoppsporer finnes overalt, men er normalt ikke synlig og forekommer i så små mengder at det ikke er farlig. Synlig mugg derimot bør det fjernes med en gang fordi det kan føre til dårlig innemiljø. Fukt og muggproblemer henger tett sammen og en undersøkelse viser at hele tre av ti norske boliger har fuktskader. Muggsopp og svertesopp har ikke trenedbrytende egenskaper og dekkes derfor ikke av forsikringen.

Fukt er årsaken til muggsopp

Sopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til at det oppstår sopp i boligen er hovedsakelig fuktproblemer. For å bli kvitt muggsopp og andre typer sopputvikling er det derfor helt essensielt å finne årsaken til fuktproblemet og få det under kontroll. Typiske årsaker er kondens, lekkasjer og vannskader. Generelt er områder med høy fuktighet er særlig utsatt og kombinasjonen av kalde flater og fukt er ofte utløsende. Fuktig inneluft kombinert med for eksempel kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger kan gi kondens, som øker faren for utvikling av muggsopp. Har man i tillegg møbler som står helt inntil vegg er risikoen spesielt stor.

Sjekkliste for å unngå muggsopp

 • Få kontroll på fukten og utbedre eventuelle fuktproblemer så unngår du både muggsopp og andre typer sopp i boligen.
 • Ventilasjon: Sørg for at det er god nok ventilasjon i alle rom samt regelmessig utlufting.
 • Kondens: Er det synlig kondens?
 • Reduser fuktighet ved å:
  • Unngå å tørke klær inne.
  • Bruk lokk når du koker vann og kjøkkenvifte ved matlaging.
  • Kaldt soverom kan føre til kondens hvis varm luft trenger inn og kondenserer på de kalde overflatene. Muggsopp i ytterhjørner og bak seng er vanlig av pga. dette.
  • Kontroller regelmessig for å oppdage eventuelle problemer tidlig. Husk både loft og kjeller da dette er steder som er spesielt utsatt for fukt- og kondensproblemer. Sjekkliste for loftet finner du her.
 • Slik fjerner du muggsopp

Ikke dropp å lufte om vinteren

Vekst av muggsopp bak og under seng.
Vekst av muggsopp bak og under seng. © Foto: Effecta AS

Å spare på strømmen ved å stenge ventilasjon er ikke lurt, advarer fagfolk. Meldinger om fuktskader kommer daglig inn til forsikringsselskapene.

Pulisert 28.2.19, Oppdatert 9.1.20

Høye strømpriser denne vinteren har ført til at mange prøver å redusere energibruken. Noen prøver kanskje å holde på varmen ved å la være å lufte hjemme.

– Dårlig utluftning om vinteren fører til at fuktighet fra vår pust, dusjing, koking og klestørk stenges inne i huset. Det gir fuktige overflater, som gir grobunn for svertesopp, muggsopp og andre fuktrelaterte problemer, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

Fuktskader på grunn av dårlig utluftning er i all hovedsak et vinterproblem, og denne vinteren er ikke noe unntak.

– Vi får inn flere meldinger om fuktskader hver eneste uke. Folk vet ikke hvor viktig det er å kvitte seg med fuktighet innendørs. Noen tenker nok bare at de skal spare på strømmen, sier daglig leder Johan Roland i Nestor Takst AS. Selskapet er blant de største på skadetaksering i Sør-Norge.

Rammer soverommet

Fuktskader viser seg typisk som misfarging og små svarte prikker bak senger, kommoder og skap. Vanligvis rammer det soverommet.

– Nederst ved golvet finnes støv, maling, tapet og kanskje litt bart treverk. Her finner du samtidig de kjøligste overflatene, som igjen gir høyest fuktighet. Dette kan gi gode vekstforhold, sier Roland.

Mugg- og svertesopper trives best på ytterveggene fordi disse har lavere temperatur, og dermed også mer fuktighet enn de andre veggene.

– Flytt møblene minst ti centimeter ut fra ytterveggen. Da får du luftsirkulasjon og høyere temperatur på veggen, sier Roland.

Soppdannelse kan gi helseproblemer for allergikere, og kan utløse svie i øynene og hodepine for noen.

– Mugg- og svertesopp dekkes ikke av forsikringer, fordi skadevirkningene er individuelle og vanskelig å definere. Derfor er det viktig at man gjør tiltak for å forebygge det, sier Svein Stormoen.

Enkle angrep kan vaskes bort med såpe og vann. Større angrep kan fjernes ved å bytte veggplatene eller andre deler av konstruksjonen.

Tørk klær på badet

En klassisk feil er å tørke klær i stua eller på soverommet. En annen er å fylle opp entreen med våte klær som skal tørke. Da har fuktigheten ingen steder å rømme.

– Klestørk bør gjøres på badet, med lukket dør, og med lufttilførsel og ventilasjonsvifte påskrudd. Tørking utendørs er et enda bedre alternativ, når været tillater det, sier Stormoen.

Når du dusjer, bør ventilasjonsviften også brukes. Deretter kan den med fordel stå på i opptil en time for å tømme rommet for vanndamp. Matlaging avgir mye lukt og fuktighet. Derfor er det viktig kjøkkenventilatoren står på når du koker og steker. Dersom du har en peis i stua, kan den brukes til utluftning.

– Vedfyring har en fin ventilasjonseffekt. Fuktig luft trekkes ut fra stua og opp gjennom pipa. Dersom spjeldet er åpent, kan en åpen peis fungere som et åpent vindu, selv uten ild, sier Johan Roland.

Kondens på vinduene er et typisk tegn på at luften innendørs er for fuktig. Da er det på tide å ta grep.

– Det er ikke vanskelig å kvitte seg med problemet. Sørg for tilfredsstillende ventilasjon og luftsirkulasjon. Å lufte ofte er beste medisin, sier Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

Slik unngår du fuktskader:

 • Luft ut ofte
 • Bruk ventilasjonsvifte når du lager mat.
 • Bruk vifte på badet når du dusjer.
 • Tørk tøy på badet eller der det er best avtrekk.
 • Plasser minst mulig møbler mot yttervegger.
 • Fyr i peisen.

Mer informasjon?

Mer informasjon om hvorfor mugg oppstår og hvordan du unngår det.

Har du fått muggsopp? Les mer om hvordan du fjerner det her.

Loftets sjekkliste – Sjekk loftet ditt nå!

Kraftig tilvekst av grønnmugg i undertak.
Kraftig tilvekst av grønnmugg i undertak. © Foto: Effecta AS

Uavhengig av om du bor i nytt eller gammelt bygg så bør du sjekke loftet ditt for å unngå ubehagelige overraskelser i form av mugg eller råte.

Publisert: 12. februar 2019

– Vi er i en årstid med litt lavere temperaturer, samtidig som det ofte er høy fuktighet. Når vi skrur opp varmen inne kan det være lurt å ta en ekstra titt. Du kan ha et luftig og fint loft i mange år, så kommer det en mild og fuktig vinter og de første varseltegnene som lett misfarging kan dukke opp, sier Svein Stormoen som er skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Viktig i både nye og gamle bygg

I tillegg til å sikre loftet mot faktorer utenfra som regn og snø, så er det viktig å ha et godt ventilert kaldloft. I eldre bygg siger det ofte varm luft opp på loftet fra bad, kjøkken og vaskerom. Luften kjøles så ned og kondenserer. I nyere bygg har man en tettere og bedre isolert konstruksjon for å unngå varmetap, men som fører til at det blir kaldere i ytre del av takkonstruksjonen.

– Det er ren fysikk som tilsier at luften bare kan inneholde en viss mengde fuktighet ved en viss temperatur. Når det blir kaldere ute faller lufttemperaturen, og med det luftens evne til å holde på fuktighet. Kondensering kan vel så gjerne skje på loft av nyere dato, sier Stormoen

Slik sikrer du deg

Misfarging, svertesopp og mugg kan gi store konsekvenser på kort tid og dekkes ikke av bygningsforsikringen. Hvor raskt dette skjer avhenger av fuktighet og temperatur. Norsk Hussopp Forsikring får henvendelser gjennom hele året, men hovedtrykket er på vinteren. Stormoen anbefaler en sjekkrutine etter sesongene.

Når det er varmt om sommeren så bør du møte et tørt og fint loft. På senhøsten skal du se etter fuktighet og på vintertid kan du se etter rim. Får du problemer er det viktig å søke råd. Kanskje holder det å fikse årsakene til kondensen. Er det bare snakk om misfarging kan det stort sett vaskes bort.

Loftets sjekkliste

 • Sjekk loftet ditt jevnlig.
 • Sjekk at tak og loftsluker er tette.
 • Sjekk at rør og kanaler fra innvendige rom er ført over tak.
 • Har du pipe bør du sjekke rundt den også.
 • Sørg for god fukttransport ut med avtrekk og ventiler.

Les mer og forebygging av råteskader og fukt

Sølvkreet – et overvintrende insekt

Nærbilde av sølvkre sett ovenfra
SØLVKRE: Under normale forhold gjør sølvkre ingen skade.

Sølvkreet – en liten krabat som ikke tar “vinterferie”

Hvor blir det av alle insektene om vinteren? De fleste insekter går i dvale når vinterkulda setter inn for alvor – enten som egg, larver eller pupper. Andre gjør som trekkfuglene og flyr til varmere strøk. Men det finnes noen insekter som aldri tar «vinterferie», selv når temperaturen krabber langt nedover på gradestokken.

Sølvkreet er et slikt insekt – en liten, sølvaktig krabat som ikke går i dvale, men som lever sammen med oss i våre oppvarmede hus året rundt. Og du kan derfor finne de i full vigør krypende rundt i huset ditt selv midt på vinteren.

Sølvkreets historie

Det har gått ca 300 millioner år siden de første sølvkre-liknende skapningene så dagens lys. I dag kan man finne sølvkreet i store deler av verden. I Sør-Europa og deler av Asia lever sølvkreet ute i naturen, mens de i kaldere strøk som i Norden lever i hus og fjøs. I Norge er det sjelden man finner sølvkre utendørs.

Hvordan ser de ut? Noen mener at sølvkreet har holdt seg uforandret i alle disse 300 årene, og derfor kan oppfattes som en slags levende fossil.

– Sølvkre (Lepisma saccharina) er vingeløse, nattaktive insekter, forteller Luka Natassja Olsen, biolog i Norsk Hussopp Forsikring. Voksne individer er 7-12 mm lange og nyklekte nymfer er 2 mm lange.

Hun forteller at sølvkreene faktisk kan bli opptil 4 år gamle. Har du fått et sølvkre i hus, kan du derfor belage deg på å ha det på besøk en god stund. I hvert fall hvis du ikke lykkes i å kaste det på dør.

Fuktproblemer

Hvor i huset kan man finne sølvkreene?

– Sølvkre trives på kjøkken, bad eller andre rom med høy fuktighet, og tilstedeværelsen av sølvkre kan derfor indikere fuktskader, forteller Olsen.

Forekomsten av sølvkre kan også indikere at huset har dårlig ventilasjon, vannansamlinger, dårlig drenering eller andre ting som danner fuktighet. Det kan derfor vært lurt å undersøke huset nærmere for å finne et eventuelt fuktproblem.

Er sølvkre et skadedyr?

Selv om sølvkre kan være ubehagelige å ha i hus, er de ikke farlige. De biter ikke på mennesker og de sprer heller ikke smitte. Det er derfor ingen grunn til å få panikk dersom du finner de små sølvkreene krypende rundt i kjelleren, på badet eller andre steder i huset.

Biolog Olsen forteller at selv om sølvkreet ikke er farlig for helsa, kan de gjøre noe materiell skade.

– Sølvkreet lever av både proteinrike næringskilder og lim eller papir med mye stivelse og cellulose, sier hun.

Sølvkreet liker derfor å tygge på bøker, tepper, tapet, klær, malerier osv. Moderne papir er de ikke så glad i, men gammelt papir med stor andel av lim er rene julemiddagen for de små sølvkreene. De kan derfor ødelegge verdifulle gjenstander som gamle malerier, frimerkesamlinger og gamle bøker.

Hvordan bli kvitt sølvkreene?

Hva gjør du hvis uhellet er ute og du har fått sølvkre i hus?

– For å få bukt med sølvkre kan man øke temperaturen og sørge for grundig rengjøring i de berørte rommene. For å lykkes må imidlertid eventuelle fuktskader utbedres og alle kilder til fuktighet må fjernes.

Olsen påpeker også at det i spesielt problematiske tilfeller kan være nødvendig med bruk av sprøytemidler.

Andre tiltak for å fjerne sølvkre:

 • Utbedre eventuelle fuktskader.
 • Uttørkingsstrategi, for eksempel ved bruk av varmekabler.
 • Fjerne gjemmesteder ved å reparere eventuelle skader som løse gulvbelegg og dårlige fuger.
 • Bruke limfeller.
 • Sukkerholdig åte som inneholder insektgift.
 • Forbedre ventilasjonen

Forebygging

Men det beste tiltaket er likevel forebygging. Hvis du vil forhindre at huset ditt blir invadert av sølvkre, kan det rett og slett være lurt å gjøre huset ditt «ukomfortabelt» for sølvkreene.

 • Støvsuge ofte.
 • Sørge for god rengjøring og holde det generelt ryddig.
 • Rense slukene. De elsker nemlig å spise på gamle hårrester og flass.
 • Tette igjen sprekker og mulige gjemmesteder. Dette er også viktig for å forhindre at de legger egg i eventuelle sprekker.
 • Fjerne kilder til fuktighet.
 • Sørge for god ventilasjon.

Tips ved isolering av kjeller

Kjeller
INNREDNING AV KJELLER: Sørg for at kjelleren er tørr nok

Tips for å unngå fukt og råteskader ved isolering av kjeller

Drømmer du om mer plass? Kanskje er det behov for nytt barnerom, bad eller en tv-stue. Isolering av kjelleren gir mulighet til å ta i bruk verdifulle kvadratmeter, men det byr også på problemer for inneklima og faren for fukt og kondens, og råteskader som følge av dette.

Publisert: 05. september 2016

Sørg for at kjelleren er tørr nok

Hvis du bestemmer deg for å gå i gang med å innrede kjelleren er det aller viktigste du gjør å forsikre deg om at kjelleren er tørr nok. Er ikke kjelleren tørr, må det utbedres før du begynner å isolere. Hvis det ikke er tilstrekkelig fuktbeskyttelse kan du risikere sopp og råte inne i konstruksjonen, og skadene kan fort bli store før man oppdager det. I tillegg er det viktig å gjøre isoleringen korrekt.

Sopp og råteskader som følge av innredede kjellere er et vanlig problem da mange tror man kan bygge og isolere kjellervegger på samme måte som yttervegger over terreng, sier fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring Øyvind Magerøy.

Sjekkpunkter for å unngå fuktige kjellere

 • Isolering og drenering utenfor husveggen er avgjørende for en tørrere kjeller.
 • Hvis det er mulig bør man isolere utvendig. Som hovedregel skal isolasjonen legges på utsiden av kjellerveggen. Da blir veggene varmere og tørrere, som reduserer faren for fukt.
 • Dersom det skal isoleres innvendig er det ekstra viktig å passe på at muren er tørr, ellers øker faren for sopp og råteskader betraktelig.
 • Pustende isolasjon vil kunne redusere faren for mugg, sopp og råte i innvendig panel.

Les mer om forebygging av fukt og råteskader i huset