Besøksadresse

Schweigaards gate 16

Postadresse

Postboks 416 Sentrum
0103 Oslo

Organisasjonsnummer

954 662 764