Skadedyr | Alle hjem kan få besøk av skadedyr

Det skal bare en bitteliten åpning til for at mus og rotter klarer å presse seg inn i hjemmet vårt, og vel inne kan de gjøre stor skade. Hvis du ikke behandler angrep med en gang kan det fort bli verre.

På hytter og steder hvor man bor nær naturen er det ofte mus som er det største problemet, mens i byer og mer urbane strøk er rotter vanligere. Både mus og rotter trekker innendørs når det begynner å bli kaldere ute og risikoen for angrep er derfor størst når det trekker mot høst og vinter. Mus og rotter kan selvfølgelig fanges og bekjempes, men det aller beste er å hindre at de kommer seg inn.

Forplantningen foregår hovedsakelig på sommerhalvåret. Den trekker gjerne inn i bygninger på høsten.

Mus

Brunrotta veier vanligvis 200-500 gram. Kroppslengden er om lag 18-25 cm.

Rotter

Flaggermus

Forsikring mot råteskader og skadedyr

Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt. Forsikringen hos Norsk Hussopp Forsikring dekker skader forårsaket av råtesopper og treødeleggende insekter. I tillegg dekkes bekjempelse av skadedyr og insekter som for eksempel mus, rotter, skjeggkre, veggedyr og kakerlakker. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.