Tips og råd

Forebygg skader

Å forebygge mot skader er å ta vare på det du har. En forsikring kan hjelpe deg økonomisk når uhellet er ute, men ikke redde deg fra alle de praktiske problemene som følger med en skade. De kan man bare unngå ved å jobbe forebyggende, med regelmessig vedlikehold og ettersyn.

Jo tidligere en skade blir oppdaget, desto større er sjansen for at det kan settes i gang utbedringstiltak i tide. Da reduserer du sjansen for at det oppstår omfattende ødeleggelser i boligen.

For hytteeiere kan det være lurt å avtale at noen tar en sjekk av bygningen med jevne mellomrom, slik at eventuelle skader kan oppdages tidlig.

Forebygg mot rotter og mus

Å ha rotter eller mus i huset vil være en stor belastning for de fleste. Det viktigste du kan gjøre er å sørge for at de ikke kan ta seg inn i huset ditt samt unngå skjulesteder, gjemmesteder og eventuelle matkilder. Les mer

stor brun hussopp på vegg

Forebygg råteskader

For å forebygge og unngå sopp- og råteutvikling, er det viktig å unngå fukt og finne årsaker til fuktproblemene slik at en kan få det under kontroll. Hvor raskt en råteskade utvikler seg er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp. Les mer

Nærbildet av en klynge med bier

Forebygg mot skadeinsekter

Både insektskader og det å bli kvitt insekter som har bosatt seg i huset eller på hytta kan bli svært kostbart. Det er ikke mulig å sikre seg helt mot skadeinsekter, men det er mange forebyggende tiltak som kan gjøres Les mer

Vi har samlet mange gode råd for å for forebygging av skader og tips til hvordan du kan kontrollere og oppdage eventuelle skader, før det blir omfattende ødeleggelser.

Ønsker du råd i forhold til en konkret sak finner du mer informasjon ved å klikke deg videre her: Insekter, Råte og sopp, Skadedyr (mus, rotter og flaggermus), og Fuktproblemer og annet.