Tips og råd

Forebygg skader

Å forebygge mot skader er å ta vare på det du har. En forsikring kan hjelpe deg økonomisk når uhellet er ute, men den kan ikke redde deg fra alle de praktiske problemene som følger med en skade. De kan man bare unngå ved å jobbe forebyggende, med regelmessig vedlikehold og ettersyn.

Jo tidligere en skade blir oppdaget, jo større er sjansen for at det kan settes i gang utbedringstiltak i tide til å unngå omfattende ødeleggelser. For de som eier hytter som ikke er jevnlig i bruk, kan det være lurt å avtale at noen tar en sjekk av bygningen med jevne mellomrom slik at eventuelle skader kan oppdages tidlig.

Forebygg mot rotter og mus

Illustrasjon råte og fukt

Forebygg råteskader

Illustrasjon av stokkmaur

Forebygg mot skadeinsekter

Vi har samlet mange gode råd for å for forebygging av skader og tips til hvordan du kan kontrollere og oppdage eventuelle skader, før det blir omfattende ødeleggelser. Ønsker du råd i forhold til en konkret sak finner du mer informasjon ved å klikke deg videre her: Insekter, Råte og sopp, Skadedyr (mus, rotter og flaggermus), og Fuktproblemer og annet.