En lite aggressiv sopp som er et tydelig tegn på fuktproblemer

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) er en lite aggressiv råtesopp som normalt gjør liten skade. Soppen indikerer at det er kraftig fuktighet i området. Den forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet eller lekkasjer, og finnes gjerne i kalde og fuktige kjellere eller baderomsgulv hvor bunnsvillen er støpt ned i betongsålen. Den vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger, eller i forbindelse med fuktige trematerialer innstøpt i murvegg. Det er viktig å se etter tegn på andre sopparter i treverk i nærheten, da kjellerbergsoppen er tydelig tegn på fuktproblemer. Forholdene vil dermed også vil være optimale for andre og mer aggressive råtesopper.

Bilder av kjellerbegersopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

    • Fruktlegeme er typisk 3-7 cm i diameter og blir opptil 10 cm høye.
    • De er begerformede. På innsiden er soppen gulbrun, mens den på yttersiden har en gråaktig farge.
    • Soppen danner ikke synlig overflatemycel og fester seg til underlaget med en liten stilk.

Forebygging

  • Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt, og funn av kjellerbegersopp indikerer at det er høy fuktighet der den vokser. For å forhindre utvikling må en derfor unngå fukt og finne årsaker til eventuelle fuktproblemer og utbedre disse.

Utbedring og reparasjon

Aktuelle saker

Ekte hussopp under gulvet

Insekter og råtesopper angriper også nye boliger

Mange tror at det ikke er nødvendig å forsikre seg mot skadedyr og råteskader hvis de bor i nyere hus og hytter. Imidlertid er det flere eksempler på at råte kan oppstå tidlig i byggets levetid, og skadedyr kan du få i hus nesten uansett.

Massivt angrep av ekte hussopp i krypkjeller og bjelkelag over.

Oppdag skade

Jo før du oppdager tilløp til en skade og får satt igang utbedring, desto større er sjansen for at du slipper unna med småreparasjoner.

Treverket har krympet og sprukket opp i terninger (sprekkeklosser).

Kjennetegn på skade

Typiske kjennetegn på at huset ditt er angrepet av råte, sopp, skadedyr eller insekter. Oppdages noen av disse tegnene bør det undersøkes videre.