Kjellerbegersopp

En lite aggressiv sopp som er et tydelig tegn på fuktproblemer

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) en sekkesporesopp i ascomycetes familien (gråråte). Dette er en soppgruppe som ikke regnes for å gjøre skade på bygninger. Soppen indikerer at det er kraftig fuktighet i området den er etablert. Den forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet eller lekkasjer, og finnes gjerne i kalde og fuktige kjellere eller i svillen til et baderom som ikke er tett. Den vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger, eller i forbindelse med svært fuktige trematerialer. Det er viktig å se etter tegn på andre sopparter i treverk i nærheten, da kjellerbergsoppen er tydelig tegn på fuktproblemer. Forholdene kan dermed være optimale for råtesopper.

Sopper i ascomycetes-familien gir ofte misfarging og kan også gi en overfladisk mørning i treverkets ytterste cellelag uten at det er snakk om vanlig forråtnelse av konstruktiv betydning. Gråråte klarer å etablere seg steder hvor det er for varmt eller kaldt for vanlige råtesopper og hvor det er svært fuktig. Gråråte trives med høyt fuktnivå og lave oksygennivåer og utvikler seg svært sakte, i motsetning til hvit- og brunråte som har en aggressiv nedbrytningstakt.

Bilder av kjellerbegersopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

  • Fruktlegeme er typisk 3-7 cm i diameter og blir opptil 10 cm høye.
  • De er begerformede. På innsiden er soppen gulbrun, mens den på yttersiden har en gråaktig farge.
  • Soppen danner ikke synlig overflatemycel og fester seg til underlaget med en liten stilk.

Forebygging

  • Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt, og funn av kjellerbegersopp indikerer at det er høy fuktighet der den vokser. For å forhindre utvikling må en derfor unngå fukt og finne årsaker til eventuelle fuktproblemer og utbedre disse.

Utbedring og reparasjon