En lite aggressiv sopp som er et tydelig tegn på fuktproblemer

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) er en lite aggressiv råtesopp som normalt gjør liten skade. Soppen indikerer at det er kraftig fuktighet i området. Den forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet eller lekkasjer, og finnes gjerne i kalde og fuktige kjellere eller baderomsgulv hvor bunnsvillen er støpt ned i betongsålen. Den vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger, eller i forbindelse med fuktige trematerialer innstøpt i murvegg. Det er viktig å se etter tegn på andre sopparter i treverk i nærheten, da kjellerbergsoppen er tydelig tegn på fuktproblemer. Forholdene vil dermed også vil være optimale for andre og mer aggressive råtesopper.

Bilder av kjellerbegersopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

    • Fruktlegeme er typisk 3-7 cm i diameter og blir opptil 10 cm høye.
    • De er begerformede. På innsiden er soppen gulbrun, mens den på yttersiden har en gråaktig farge.
    • Soppen danner ikke synlig overflatemycel og fester seg til underlaget med en liten stilk.

Forebygging

  • Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt, og funn av kjellerbegersopp indikerer at det er høy fuktighet der den vokser. For å forhindre utvikling må en derfor unngå fukt og finne årsaker til eventuelle fuktproblemer og utbedre disse.

Utbedring og reparasjon

Aktuelle saker

Massivt angrep av ekte hussopp i krypkjeller og bjelkelag over.

Oppdag skade

Jo før du oppdager tilløp til en skade og får satt igang utbedring, desto større er sjansen for at du slipper unna med småreparasjoner.

Treverket har krympet og sprukket opp i terninger (sprekkeklosser).

Kjennetegn på skade

Typiske kjennetegn på at huset ditt er angrepet av råte, sopp, skadedyr eller insekter. Oppdages noen av disse tegnene bør det undersøkes videre.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i krypkjeller

Krypkjeller

En krypkjeller er å anse som en risikofylt konstruksjon og fuktmessige forhold bør ivaretas på en sikker måte. Unngå forhold som kan føre til råteskader.

Nærbilde av mange vedkubber.

Lagring av ved

Riktig oppbevaring av veden er viktig både for å beholde vedens kvalitet, og for å unngå angrep av råte- og insekter. Det anbefales å være bevisst på hvordan veden oppbevares og stables. Få tips her>