En lite aggressiv sopp som er et tydelig tegn på fuktproblemer

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) er en lite aggressiv råtesopp som normalt gjør liten skade. Soppen indikerer at det er kraftig fuktighet i området. Den forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet eller lekkasjer, og finnes gjerne i kalde og fuktige kjellere eller baderomsgulv hvor bunnsvillen er støpt ned i betongsålen. Den vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger, eller i forbindelse med fuktige trematerialer innstøpt i murvegg. Det er viktig å se etter tegn på andre sopparter i treverk i nærheten, da kjellerbergsoppen er tydelig tegn på fuktproblemer. Forholdene vil dermed også vil være optimale for andre og mer aggressive råtesopper.

Bilder av kjellerbegersopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

    • Fruktlegeme er typisk 3-7 cm i diameter og blir opptil 10 cm høye.
    • De er begerformede. På innsiden er soppen gulbrun, mens den på yttersiden har en gråaktig farge.
    • Soppen danner ikke synlig overflatemycel og fester seg til underlaget med en liten stilk.

Forebygging

  • Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt, og funn av kjellerbegersopp indikerer at det er høy fuktighet der den vokser. For å forhindre utvikling må en derfor unngå fukt og finne årsaker til eventuelle fuktproblemer og utbedre disse.

Utbedring og reparasjon

Aktuelle saker

Høysesong for veggedyr

Hvert år øker antall veggedyrsaker markant i august, september og oktober. Det forventes et rush av skademeldinger i tiden som kommer.

Sjekk huset utvendig på 1-2-3

Utvendig treverk må vedlikeholdes for å unngå råte. Ved jevnlig kontroll av huset kan en oppdage og avverge tilløp til skader tidlig.