Kjellerbegersopp

Fruktlegeme til kjellerbegersopp

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) er en sekkesporesopp i ascomycetes-familien (gråråte). Dette er en soppgruppe som ikke regnes for å gjøre skade på bygninger. Soppen indikerer at det er kraftig fuktighet i området. Den forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet eller lekkasjer, og finnes gjerne i kalde og fuktige kjellere, eller i svillen til et baderom som ikke er tett.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på kjellerbegersopp

  • Fruktlegeme er typisk 3–7 cm i diameter og blir opptil 10 cm høye.
  • De er begerformede. På innsiden er soppen gulbrun, mens den på yttersiden har en gråaktig farge.
  • Soppen fester seg til underlaget med en liten stilk.
  • Soppen har ikke synlig overflatemycel.
Fruktlegeme til kjellerbegersopp
En gråråtesopp som kun "mørner" det ytterste cellelaget på treverket. Den gjør svært liten skade.
Fruktlegeme til kjellerbegersopp på murvegg
Kjellerbegersoppen vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger.
Tre fruktlegemer til kjellerbegersopp i et hjørne
Fruktlegeme er typisk 3-7 cm i diameter og gulbrun eller gråaktig.

Slik lever kjellerbegersopp

Kjellerbegersopp vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger, eller i forbindelse med svært fuktige trematerialer. Det er viktig å se etter tegn på andre sopparter i treverk i nærheten, da kjellerbegersoppen er et tydelig tegn på fuktproblemer. Forholdene kan dermed være optimale for andre råtesopper.

Sopper i ascomycetes-familien (gråråte) gir ofte misfarging og kan gjøre treverkets overflate mykt, uten at det er snakk om skadelig forråtnelse.

Gråråte kan etablere seg steder hvor det er for varmt eller kaldt for vanlige råtesopper. Gråråte trives med høyt fuktnivå og lave oksygennivåer og utvikler seg svært sakte, i motsetning til hvit- og brunråte som har en aggressiv nedbrytningstakt.

 

Hvordan bli kvitt kjellerbegersopp?

Når bør du kontakte hjelp?

Kjellerbegersopp er i seg selv ikke en skade eller skadevolder, men vokser på grunn og betong som er utsatt for høy fuktighet. Dette burde undersøkes og utbedres av fagfolk.

Slik unngår du kjellerbegersopp

Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt, og funn av kjellerbegersopp indikerer at det er høy fuktighet der den vokser. For å forhindre utvikling, må du derfor unngå fukt, finne årsaker til eventuelle fuktproblemer og utbedre disse.