En lite aggressiv sopp som er et tydelig tegn på fuktproblemer

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) er en lite aggressiv råtesopp som normalt gjør liten skade. Soppen indikerer at det er kraftig fuktighet i området. Den forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet eller lekkasjer, og finnes gjerne i kalde og fuktige kjellere eller baderomsgulv hvor bunnsvillen er støpt ned i betongsålen. Den vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger, eller i forbindelse med fuktige trematerialer innstøpt i murvegg. Det er viktig å se etter tegn på andre sopparter i treverk i nærheten, da kjellerbergsoppen er tydelig tegn på fuktproblemer. Forholdene vil dermed også vil være optimale for andre og mer aggressive råtesopper.

Bilder av kjellerbegersopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

    • Fruktlegeme er typisk 3-7 cm i diameter og blir opptil 10 cm høye.
    • De er begerformede. På innsiden er soppen gulbrun, mens den på yttersiden har en gråaktig farge.
    • Soppen danner ikke synlig overflatemycel og fester seg til underlaget med en liten stilk.

Forebygging

  • Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt, og funn av kjellerbegersopp indikerer at det er høy fuktighet der den vokser. For å forhindre utvikling må en derfor unngå fukt og finne årsaker til eventuelle fuktproblemer og utbedre disse.

Utbedring og reparasjon

Aktuelle saker

Stokkmaur som har hulet ut en trestokk

Lyder kan avslører skadedyr og insekter

Hører du en kneppelyd, knitrende bruselyd, gnaging eller krafsing i veggen? Du tenker kanskje ikke over det, men noen ganger kan hørselen være et godt hjelpemiddel for å ha for å avdekke både skadedyr og insekter.

Nærbilde av veggedyr i ulike stadier © Norsk Hussopp Forsikring

Økning i veggedyrsaker – Slik avslører du aktivitet

Vi erfarte en økning i meldte veggedyrtilfeller på nærmere 30% i 2019. Veggedyr er små insekter som lever av blodet vårt. Selve insektet kan være vanskelig å oppdage fordi de er raske, gjemmer seg godt og er aktive når vi sover. Har du først fått de i hus kan de være utfordrende og kostbart å bli kvitt.