En lite aggressiv sopp som er et tydelig tegn på fuktproblemer

Kjellerbegersopp (Peziza cerea) er en lite aggressiv råtesopp som normalt gjør liten skade. Soppen indikerer at det er kraftig fuktighet i området. Den forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet eller lekkasjer, og finnes gjerne i kalde og fuktige kjellere eller baderomsgulv hvor bunnsvillen er støpt ned i betongsålen. Den vokser ofte direkte på jordgulv eller murvegger, eller i forbindelse med fuktige trematerialer innstøpt i murvegg. Det er viktig å se etter tegn på andre sopparter i treverk i nærheten, da kjellerbergsoppen er tydelig tegn på fuktproblemer. Forholdene vil dermed også vil være optimale for andre og mer aggressive råtesopper.

Bilder av kjellerbegersopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

    • Fruktlegeme er typisk 3-7 cm i diameter og blir opptil 10 cm høye.
    • De er begerformede. På innsiden er soppen gulbrun, mens den på yttersiden har en gråaktig farge.
    • Soppen danner ikke synlig overflatemycel og fester seg til underlaget med en liten stilk.

Forebygging

  • Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt, og funn av kjellerbegersopp indikerer at det er høy fuktighet der den vokser. For å forhindre utvikling må en derfor unngå fukt og finne årsaker til eventuelle fuktproblemer og utbedre disse.

Utbedring og reparasjon

Aktuelle saker

Flyvende maursverm? Ingen grunn til panikk

Sommeren er høysesong for flygemaur. De kan være ubehagelige, og de kan komme i tusenvis. Men det varer bare en dag eller to, og er ikke farlig eller skadelig. – Hold dører og vinduer lukket slik at de ikke kommer inn.

Museumsbille på gul blomst

Slik kommer insektene seg inn i boligen

Selv om insektene er viktige for næringskjeden oppfatter vi dem ofte både som plagsomme og ekle. Til tross for at de fleste av dem er helt ufarlige, så kan noen gjøre skade. Slik kommer de seg inn i boligen og dette kan du gjøre for å forebygge.