Ansvar for nettsiden

Nettstedet hussoppen.no eies og drives av Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig, organisasjonsnummer 954 662 764.

Ansvar for innhold på nettstedet

Norsk Hussopp Forsikring anser informasjonen på sine nettsider, hussoppen.no, som pålitelig, men kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Norsk Hussopp Forsikring fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, unøyaktigheter, mangler, utelatelser og manglende tilgjengelighet på sidene. Nettsidene og all informasjon er rettet mot brukere i Norge.

Rettigheter

Innhold, utforming og data på nettstedet er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Norsk Hussopp Forsikring har alle immaterielle rettigheter til nettsidene. Uautorisert bruk av sidene eller innholdet på disse er ikke tillatt.

Lenker

Som en service til brukerne inneholder hussoppen.no lenker til andre nettsteder som inneholder relevante kilder for opplysninger. Norsk Hussopp Forsikring lenker etter beste evne kun til seriøse nettsteder. Norsk Hussopp Forsikring fraskriver seg alt ansvar for innholdet på nettsidene det pekes til. Tredjepart har selv ansvaret for at publisering på sine egne nettsider er i overensstemmelse med lover og regler.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om nettsiden og dens innhold, kontakt vår Markedssjef