Norsk-Hussopp-Forsikring-Logo-e1592193315932.png

Murgårder

Norsk Hussopp Forsikring ble etablert i 1938, med formål om å forsikre Oslos murgårder mot ekte hussopp. I dag har vi en unik kompetanse og innsikt på området.

Norsk Hussopp Forsikring er eneste forsikringsselskap i Norge som har spesialisert seg på biologiske skader forårsaket av råte, dyr og insekter. Selskapet ble opprettet som et gjensidig selskap (kundeeid selskap) av Oslo Gårdeierforening og Norges Huseierforbund for 85 år siden. Forretningsidéen var å forsikre murgårder for ekte hussoppskader. 

Fra første dag har Norsk Hussopp Forsikring hatt som mål å bekjempe hussopp i murgårder. Opprinnelig utførte fagpersoner undersøkelse ved tegning av forsikring, og regelmessige kontroller ble utført for å påse at det ikke utviklet seg hussopp i byggene.

I dag er det kun Norsk Hussopp Forsikring som tilbyr forsikring mot ekte hussopp i murgårder. Våre eksperter samarbeider kontinuerlig med fagmiljøer i inn- og utland, for å komme fram til de beste metodene for å forebygge, bekjempe skadedyr og utbedre skader. 

Vi tilbyr forsikring av murgårder i hele Norge.

Pilotprosjekt

For å få til en mer effektiv ivaretakelse av landets 1890-murgårder har Norsk Hussopp Forsikring etablert et pilotprosjekt for å utvikle ny teknologi og hjelpemidler.

Målet med prosjektet er å forenkle arbeidet med å ivareta murgårder for styrene og beboerne, samt å kunne tilby et forsikringsprodukt som dekker alle råteskader også for eldre murgårder.

Prosjektet baserer seg på omfattende kunnskapsinnhenting — som vil danne grunnlag for tjenestetilbudet, FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold), overvåkning av risiko og behovet for et faglig økosystem og en kunnskapsplattform på tvers av murgårder i Norge.

Vi hjelper gjerne!

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om forsikring av murgårder.