Slik tetter du boligen for å unngå mus og rotter

Du må tette boligen for å unngå rotter og mus
TETTETILTAK: Tetting av boligen er det viktigste tiltaket for å unngå mus og rotter. Foto: Shutterstock

Over seks av ti muse-saker meldes mellom oktober og februar. Rotter er noe mer fordelt utover året, men med en klar overvekt i vintermånedene. – For å unngå rotter og mus må du tette boligen din nå, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Det aller viktigste tiltaket man kan gjøre for å unngå mus og rotter i huset er å hindre at dyrene kommer inn. Rotter trenger en spalte på cirka 12 millimeter for å komme seg inn, mens mus kan komme seg inn gjennom en spalte på bare seks millimeter. Dette tilsvarer diameteren på en vanlig blyant.

– Er spalten stor nok til at du kan stikke inn en blyant, så er den stor nok til at musa kan presse seg inn. Sørg derfor for å sikre eller tette alle spalter som er større enn dette, anbefaler Magerøy.

Rottene trenger omtrent det dobbelte, altså en spalte på 12 millimeter. Til gjengjeld har de sterke tenner, og er flinkere enn mus til selv å gnage seg vei og lage åpningen som trengs.

– Både mus og rotter kan gjøre utrolig stor skade hvis den kommer seg inn. De kan også gjøre det svært ubehagelig huset å oppholde seg i huset på grunn av lukt fra døde dyr og ekskrementer. I tillegg har man det psykiske aspektet. De fleste synes det er ubehagelig med dyr som krafser i veggen, forklarer Magerøy.

Ikke dekk opp for gnagerne

Luktesansen deres er utmerket og nesa er arbeidsverktøy nummer én, og de bruker den til å snuse seg fram til godbiter.

– Unngå for all del matrester som ligger sånn til at de frister smågnagerne til å undersøke hva som finnes i hjemmet ditt. Tenk også over fuglebrett, nek og mat du setter ut til fuglene, og ikke minst bør du passe på at du ikke skyller ned smør og fett i avløpet, sier Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Rotter og mus er også dyktige klatrere og kan hoppe langt. Noe som illustrerer klatreferdighetene, er hvor vanlig det er å oppdage mus i leiligheter som ligger mange etasjer over bakkeplan.

– Fordi mus er så gode klatrere, kan de enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp til høyere inntrekksveier til boligen. Det er derfor viktig å forebygge og sikre mot gnagere over bakkenivå, anbefaler fagsjefen.

Les også: Fjern matkildene, og ikke kast mat i do

Du må tette boligen – tiltakene du bør gjøre nå

Skal du unngå å få mus eller rotter hjemme hos deg, må boligen din sikres mot gnagere. Og det er smart å tette boligen din nå, for høsten og vinteren er høysesong for muse- og rotteinvasjoner hjemme. De liker ikke kulda noe mer enn vi gjør, og søker seg derfor innendørs når det blir kaldere ute.

Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du gjør følgende tettetiltak så snart som mulig:

 1. Utendørs bør du rydde nedfallsfrukt og fjerne mulige vannkilder. Gnagere trenger vann, mat og oppholdssteder. Fjerner man én av disse elementene, må de søke videre.
 2. Manglende gnagersikring i underkant kledning og ved hjørnekasser: For store gliper i musebåndet eller manglende musebånd vil kunne føre til at dyrene kommer seg inn via underkant kledning. Kontroller og eventuelle forbedringer kan gjøres med musebørster eller ved å rulle sammen hønsenetting og feste med spiker gjennom kledning.
 3. Gliper i gamle natursteinsmurer er typiske feil, så her må det sikres på begge sider av muren med mørtel, og om mulig også kronen av muren.
 4. Krypkjeller er en typisk inngang til huset eller hytta. Sikring av grunnen kan bli svært kostbart, så alternativet er å sikre at gnagere ikke klarer å ta seg videre fra kryprommet og inn i etasjeskillet. Da må man gjøre det svært vanskelig å klatre eller kommer inn i sprekker.
 5. Rørbrudd og rørgjennomføringer: Følg vann- og avløpsrørene til der de kommer inn i bygningen og se til at rørgjennomføringer er tette. Rørgjennomføringer til varmepumper er også utsatt. Gamle rør som ikke er i bruk må blendes med endelokk, ikke med provisoriske løsninger som poser ol.
 6. Ventiler og luftekanaler: Det skal være finmasket netting over ventiler inn i krypkjeller og øvrige lufteventiler. Dette hindrer gnagere og insekter fra å ta seg inn. Over tid kan disse brytes ned og krever dermed utskifting.
 7. Sprekker i støpt kjellergulv, usikrede sluk, eller råkjellere kan være en attraktiv vei inn for rotter. Værhårene til rottene oppfatter de minste luftbevegelser og kan derfor lett søke seg frem til hvor luften trekker opp via et rør, en sprekk i gulvet, eller en åpning i muren.

Les også: Disse svake punktene i huset må du undersøke

Typiske steder rottene kommer inn

 • Hull i bakken og langs grunnmuren på utsiden. 
 • Ventiler, luftekanaler og kjellervinduer
 • Rotter er også gode svømmere, klatrere og kan hoppe langt.
 • Rørbrudd og rørgjennomføringer.
 • Kloakk