Muggsopp

Synlig mugg bør fjernes med en gang

Muggsoppsporer finnes overalt, spres med luften, og forekommer normalt i så små mengder at det ikke er farlig. Dersom det derimot oppdages synlig mugg i boligen bør det fjernes med en gang, da det kan være en årsak til dårlig innemiljø.

Områder med høy fuktighet er særlig utsatt. Fuktig inneluft kombinert med for eksempel kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger kan gi kondens, som øker faren for utvikling av muggsopp. Risikoen er spesielt stor hvis en samtidig har for eksempel møbler som skap og kommoder stående helt inntil veggen. Det kommer da ikke til luft og kondensen får ikke tørket.

Bilder

Kjennetegn

  • Mugglukt er et sikkert tegn.
  • Du kan se vekst av muggsopp som grått, svart eller grønt belegg, eller som annen misfarging.
  • Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig, mange kaller dette for svertesopp.

Forebygging

  • Muggsopp trenger vann, temperatur og næring for å overleve. Unngå fukt og ta tak i eventuelle fuktproblemer.
  • Dersom du har fjernet muggsopp tidligere bør du et par ganger i året kontrollere at det ikke er kommet tilbake.
  • Vær ekstra oppmerksom på god ventilasjon i rom som er utsatt for fukt, for eksempel bad.

Tiltak og utbedring

  • Muggsoppbelegg kan normalt fjernes ved hjelp av vanlig såpevann og klut (forutsatt av at underlaget tåler vann). Det anbefales å bruke hansker under rengjøring og kaste kluter etter bruk. Pass på at personen som skal vaske er frisk og ikke har allergier. Et godt tips er uansett å bruke støvmaske.
  • Kommer muggsoppen raskt tilbake kan det bety at det er et underliggende problem. I slike tilfeller anbefales det at man kontakter noen med spesialkompetanse på området.

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer Tips og råd