Village under mountains in Norway after sunset
1,2 millioner boligeiere er trygge hos oss

Hva har du fått i hus?

Våre forsikringer

Husforsikring

Skader etter angrep av råtesopper og skadedyr, samt bekjempelse av skadedyr.

Hytteforsikring

Skader etter angrep av råtesopper og skadedyr, samt bekjempelse av skadedyr.

Innboforsikring

Få hjelp med bekjempelse av skadedyr som veggedyr, kakerlakker, skjeggkre, mus og rotter i boligen.

Aktuelle saker

Råte- og skadedyrforsikring er viktigere enn mange tror

– Ikke mat ville dyr

Tor Erik Silset ny adm. dir. i Norsk Hussopp Forsikring

Smeltevann kan forårsake muggsopp og råteskade

Istapper

Slik tar du vare på huset og hytta i vinter

Ikke glem å lufte om vinteren

Eksperter på råte, dyr og insekter

Dette er Norsk Hussopp Forsikring

– Skader utvikler seg ofte over flere år uten å bli oppdaget. Da er det greit å ha støtten du trenger.

Svein Stormoen, skadesjef Norsk Hussopp Forsikring