Hvit tømmersopp

Mycel fra hvit tømmersopp og edderkoppkokonger i krypkjeller

Tømmersopp (Antropedia sp.) representerer flere forskjellige porehussopper. Hvit tømmersopp er avhengig av konstant fukttilgang og kan under de rette betingelsene forårsake stor ødeleggelse i treverk.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på hvit tømmersopp

 • Porehussopper gjenkjennes ved hvitaktige fruktlegemer, gjerne puteformede og med fine porer på undersiden. Det er sjeldent at man ser fruktlegemene i boligen.
 • Hvit tømmersopp har bøyelige strenger (strengmycel) og hvitt overflatemycel.
 • Karakteristisk for hvit tømmersopp er at strengmycelet forblir mykt selv ved tørking.
 • Treverk som er angrepet, danner store sprekkeklosser.
 • Noen av soppene kan ha sitrongule fruktlegemer.
 • Angrep av tømmersopp kan forveksles med ekte hussopp, fordi råtestrukturen i treverket ligner. I tillegg kan begge danne hvitt overflatemycel.
Hvit tømmersopp på loft.
Hvit tømmersopp på loft. © Foto: Effecta AS
Mycel etter hvit tømmersopp.
Mycel etter hvit tømmersopp. © Foto: Effecta AS
Råteskade forårsaket av hvit tømmersopp. Treverket er revnet på tvers av fiberretningen og bæreevnen er ødelagt.
Råteskade forårsaket av hvit tømmersopp. Treverket er revnet på tvers av fiberretningen og bæreevnen er ødelagt.

Slik lever hvit tømmersopp

Tømmersoppene er avhengig av konstant fukttilgang for å bryte ned treverket. Den trenger høyere temperaturer og høyere fuktighet enn både ekte hussopp og kjellersopp, men den har evne til å overleve lengre tørkeperioder.

Skader etter tømmersopp er vanligst å finne i takkonstruksjoner og etasjeskiller. I moderne hus finnes de ofte i forbindelse med lekkasjer i baderom og utette vanninstallasjoner. Soppen kan også forårsake betydelig skade i krypkjellere, hvor vekstvilkårene gjerne er gode.

Hvordan bli kvitt hvit tømmersopp?

 • Fuktårsaken må elimineres.
 • Hvis fuktårsaken er eliminert og bæreevnen ikke er svekket, kan treverket beholdes. I andre tilfeller må angrepet treverk fjernes.
 • Kjemisk behandling er ikke nødvendig.

Når bør du kontakte hjelp?

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap så fort du mistenker at du har hvit tømmersopp eller andre innvendige råtesopper.

Slik unngår du hvit tømmersopp

 • Hindre fukttilgang.
 • Tømmersoppen trives best i temperaturer over 25 grader. Hvis det er mulig, kan man senke temperaturen på utsatte steder.