Hvite tømmersopper

Hvit tømmersopp er avhengig av konstant fukttilgang

Under de rette betingelsene kan tømmersoppene forårsake stor ødeleggelse på treverket. Tømmersopp (Antrodia sp.) representerer flere forskjellige porehussopper. De gjenkjennes ved hvitaktig fruktlegemer, gjerne puteformede og med fine porer på undersiden. Det er sjelden vi ser fruktlegemene i hus. Ofte forekommer hvite bøyelige stenger og hvitt overflatemycel. Skader etter tømmersopp er vanligst å finne i takkonstruksjoner og etasjeskiller. I moderne hus finnes de ofte i forbindelse med lekkasjer i baderom og utette vanninstallasjoner. Den kan også forårsake betydelig skade i krypkjellere, hvor vekstvilkårene gjerne er gode.

Tømmersoppene er avhengig av konstant fukttilgang for å bryte ned treverket. Den trenger høyere temperaturer og høyere fuktighet enn både ekte hussopp og kjellersopp, men den har evne til å overleve lengre tørkeperioder.

Bilder av tømmersopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

 • Hvite bøyelige strenger (strengmycel) og hvitt overflatemycel.
 • Karakteristisk for hvit tømmersopp er at strengmycelet forblir mykt selv ved tørking.
 • Hvitaktig, puteformede fruktlegemer med fine porer.
 • Treverk som er angrepet danner store sprekkeklosser
 • Noen av soppene kan ha sitrongule fruktlegemer.
 • Angrep av tømmersopp kan forveksles med ekte hussopp fordi råtestrukturen i treverket ligner. I tillegg kan begge danne et hvitt overflatemycel.

Forebygging

 • Hindre fukttilgang.
 • Tømmersoppen trives best i temperaturer over 25 grader.

Utbedring og reparasjon

 • Fuktårsaken må elimineres.
 • Er fuktårsaken eliminert og hvis bæreevnen ikke er svekket, kan treverket beholdes. I andre tilfeller må angrepet treverk fjernes.
 • Kjemisk behandling er ikke nødvendig.

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer