Forebygg råteskader

Råteskader kan være svært kostbare å bli kvitt. For å unngå ubehagelige overraskelser, er det mange forebyggende tiltak som kan gjøres – både innendørs og utendørs.

Årsaken til soppdannelser er hovedsakelig fukt. Råtesopper er også avhengige av fukt for å kunne utvikle seg. For å forebygge og unngå sopp- og råteutvikling, er det derfor svært viktig å unngå fukt og finne årsaker til fuktproblemene slik at en kan få det under kontroll.

Hvor raskt en råteskade utvikler seg er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp.

Utendørs

Ved å kontrollere og vedlikeholdet husets «klimaskjold», altså husets ytre som består av kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, kan man avverge råteskader. Impregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har lenger levetid enn trevirke som ikke er impregnert. Det anbefales derfor å bruke impregnert treverk på steder som er spesielt fuktutsatte.

Det er viktig å hindre at vann og fukt trenger inn i bygningskonstruksjonen gjennom for eksempel pipe, terasse eller tak. Sørg også for å unngå tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør.

 • Påse at kledningen er tett. Det skal ikke være åpninger, sprekker eller lignende.
 • Buler og bobler kan være tegn på fukt og råteskade.
 • Kjenn og se i underkant av kledning om det er malt, tørt og fast. Bruk gjerne et speil for å se bedre. Ved stående kledning er det optimalt at det er en dryppkant på bordet (skråskjært). Dersom det ikke er det, er det viktig å være ekstra nøye med maling i underkant.
 • Kontroller bunnsvill (bjelke lagt på grunnmur) med en spiss gjenstand skrått inn under kledningen, den skal være fast.
 • Det anbefales generelt å unngå vegetasjon tett inntil husveggen da det kan øke fuktigheten. Høye trær kan føre til avfall og mose på tak og i takrenner.
 • En årlig rengjøring bør gjennomføres og en bør være ekstra nøye med vasking av huset før maling. Husk også å male underkant av kledning. Dette er et punkt som er spesielt utsatt.
 • Sjekk at takpapp ikke er skadet (sprekker, slitasje eller lignende). Det er viktig å være klar over tekkingens antatte levealder.
 • Undersøk at takstein er hele og uten skader, og at det ikke er sprekker eller åpninger inn.
 • Mose og vekst på tak bør fjernes.
 • Sjekk at beslag er tett og helt. Beslag i overgang mellom tak og ark er spesielt utsatt for vanninntrenging med påfølgende råteskader i underliggende konstruksjoner. Det kan lett slås hull på blybeslag så vær ekstra oppmerksom her.
 • Kontroller vannbrett over og under vinduer og dører. Sjekk at det er fall utover, dryppkant og at det ikke kommer vann inn bak beslag.
 • Dersom trapp, inngangsparti, balkong, terrasse eller lignende er bygget tett opptil kledning bør dette kontrolleres ekstra nøye.
 • Sjekk tekking av veranda jevnlig for slitasje og mulige lekkasjer, spesielt utførelsen av overgangen mellom veranda og yttervegg.
 • Påse at vanntetting i overgang mellom rekkverk og verandaen er i orden.
 • Kontroller at overgangen mellom yttervegg og terrasse er sikret mot vanninntrenging (utstyrt med overgangsbeslag).
 • Påse at det er gjennomlufting under terrasse.
Gutt som tegner på kondens på vindu.
DÅRLIG TEGN: Vedvarende kondens er ofte et dårlig tegn. Foto Shutterstock.

Innendørs

Fukt er hovedårsaken til utvikling av råtesopper. For å forebygge og unngå potensielle råteskader er det derfor viktig å ha kontroll på fukten og utbedre eventuelle fuktproblemer. Luftsutskifting er et av de beste virkemidlene mot fukt og det er viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon i alle rom samt regelmessig utlufting.

 • På bad og vaskerom kan det fort bli problemer med fukt, og det kan forårsake skader.
 • Luftutskifning er det beste middelet mot fukt. Hold avtrekk og ventiler åpne og rene. Sørg for regelmessig utlufting, gjerne med daglig gjennomtrekk. Dette er spesielt viktig i rom med tørketrommel og vaskemaskin.
 • Kondens er en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Vedvarende kondens på eksempelvis baderomsvindu bør undersøkes nærmere.
 • Sjekk etter lekkasjer bak vask.

Sjekk at det ikke renner inn vann rundt pipestokken, og sjekk beslagføring jevnlig. Er det lekkasjer her kan du fort få fuktproblemer. En murt pipestokk er et attraktivt sted for ekte hussopp på grunn av kalkinnholdet i murverket.

 • Kontroller hele loftet regelmessig: Sjekk at taket er tett og at eventuelle loftsvinduer er tette og lukket. Undersøk at gulvet ikke er fuktig. Rør skal være tette og isolerte. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje.
 • Påse at loftsgulv/loftsluke er tett slik at varm fuktig luft ikke stiger opp mot kaldt loft. Dette kan føre til kondens som gir fuktighet og trivsel for soppvekst. Dersom det er nødvendig bør du gjøre nødvendige tettetiltak for å unngå potensielle fremtidige problemer.

Les også: Loftets sjekkliste – sjekk loftet ditt nå

 • Sjekk etter at det ikke er lekkasjer bak kjøkkenbenk og vask. Se etter lekkasjemerker fra avløpet eller kondensvann. Rundt kjøleskap og fryser er det også risiko for skader. Kontroller at rør og avløp ikke lekker.
 • Ødelagte fuger, sprukne fliser, buler under parkett, eller lignende kan være tegn på en fuktskade.
 • Se under oppvaskmaskinen mens den går samt i etterkant, for å slå fast at det ikke er fuktighet eller lekkasjer. Aqua-stopp på røropplegg og oppvaskmaskin kan hjelpe med å forhindre vannskader.

Fuktige kjellere er et vanlig problem og kan føre til kostbare råteskader i huset. Fukt i kjellere skaper den karakteristiske kjellerlukten og oppdager du denne lukten bør du utrede nærmere. Vær oppmerksom på at kalde kjellere er spesielt utsatt for overflatekondens når en slipper inn varm og fuktig uteluft i sommerhalvåret. Kontroller kjelleren jevnlig for å oppdage eventuelle problemer tidlig.

 • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
 • Pass på at fuktsperre og drenering er tilfredsstillende for å hindre fuktinntregning
 • En avfukter kan være et alternativ for fuktige kjellere
 • Kontroller kjelleren jevnlig

Les mer om hvordan unngå fukt og råteskader ved isolering av kjeller

Følg de forebyggende tiltakene under punktet over vedrørende kjeller. I tillegg gjelder:

 • Ikke bruk kryprom og krypkjeller til lagring
 • Det er viktig med god gjennomlufting
 • Luke eller lem er nødvendig for å kunne inspisere
 • Det anbefales å tildekke grunnen med plast for å unngå avsondring av vanndamp
 • Les mer om sikring av krypkjellere her

Les mer om: Råte og råteskader