Skademelding

Koronavirusert påvirker oss alle
Som følge av fortsatt risiko for smitte så må det påregnes at også takstmenn og skadedyrteknikere enten blir direkte berørt eller ikke kan gjennomføre en inspeksjon/bekjempelse så raskt som ønsket. Vi anbefaler at du melder din skade som normalt. I mange tilfelle så kan forholdet løses eller avdempes i en annen form enn fysisk besøk (veiledning, materiell per post, oversending av bilder etc.).

Vi ber om forståelse for dette, og alle involverte parter gjør sitt beste med de forutsetninger som foreligger.

Du får rask og effektiv hjelp når du melder skaden på nett

Benytt skjemaet under til å registrere informasjon om skaden. Du mottar en bekreftelse på e-post når vi har mottatt skademeldingen din. Jo mer informasjon vi mottar, jo raskere vil vi kunne behandle saken.