Råte

Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er gjerne en stor påkjenning, både psykisk og økonomisk, når en blir utsatt for råtesopper eller får uønsket besøk av skadedyr. Ved å ha riktig forsikring slipper en å bekymre seg for det økonomiske aspektet.

Vi skiller mellom treødeleggende råtesopper og andre soppgrupper, som for eksempel muggsopp og svertesopp. Det er råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade (nedbrytning) på bygningen, og det er disse som inngår i dekningen hos Norsk Hussopp Forsikring. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.

Fukt gir ofte sopp

Sopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til soppdannelser i bygninger er hovedsakelig fuktproblemer. For å bli kvitt en sopputvikling er det derfor essensielt å finne årsaken til fuktproblemet og å ha det under kontroll.

Treødeleggende råtesopper

Råteskader oppstår når treverk over tid angripes av treødeleggende råtesopper. Disse råtesoppene forårsaker nedbryting av treverket slik at det mister sine bærende egenskaper/mekaniske styrke. Forskjellige råtesopper forårsaker forskjellige typer råte.

Tegn på angrepet treverk kan være en karakteristisk misfarge, eller at treverket krymper og revner på tvers av fiberretning. Hvor raskt råteskaden utvikler seg, og hvor stor skade den gjør, er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp. Fordi råtesopper kan føre til at bæreevnen i treverket reduseres, er det viktig at den oppdages og at årsaken utbedres. Les mer om de ulike artene ved å klikke på lenkene under.

Fruktlegeme til barksopp i tak

Barksopp

Fruktlegeme til kjellerbegersopp

Kjellerbegersopp

Her ser vi den artstypiske sitrongule fargen

Ekte hussopp

Kjellersopp

Nærbilde av huspluggsoppen som har gulaktig hatt

Huspluggsopp

Nærbilde av fruktlegeme til tåresoppen

Tåresopp

Mycel og edderkoppkokonger i krypkjeller

Hvit tømmersopp

Fruktlegeme av vedmusling

Vedmusling

Muggsopp og svertesopp

«Andre soppgrupper», som for eksempel muggsopp og svertesopp, inngår ikke i forsikringen.  Mer informasjon om hvorfor det ikke er dekket.

Muggsopp og svertesopp er imidlertid vanlige i norske hjem og mange av våre kunder opplever problemer med disse. Du vil derfor finne soppene omtalt på våre nettsider, sammen med tips og råd for å unngå og forebygge problemene.

Muggsopp

Tilvekst av svertesopp og synlig kondensvann

Svertesopp

Forsikring mot råteskader og skadedyr

Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt. Forsikringen hos Norsk Hussopp Forsikring dekker skader forårsaket av råtesopper og treødeleggende insekter.

I tillegg dekkes bekjempelse av skadedyr og insekter som for eksempel mus, rotter, skjeggkre, veggedyr og kakerlakker. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.