Kan få store økonomiske konsekvenser

Råteskader

Vi skiller mellom treødeleggende råtesopper og andre soppgrupper, som for eksempel muggsopp og svertesopp. Det er råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade (nedbrytning) på bygningen, og det er disse som inngår i dekningen hos Norsk Hussopp Forsikring. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.

Sopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til soppdannelser i bygninger er hovedsakelig fuktproblemer. For å bli kvitt en sopputvikling er det derfor essensielt å finne årsaken til fuktproblemet og å ha det under kontroll.

Råteskade oppstår når treverk over tid angripes av treødeleggende råtesopper. Disse råtesoppene forårsaker nedbryting av treverket slik at det mister sine bærende egenskaper/mekaniske styrke. Tegn på angrepet treverk kan være en karakteristisk misfarge, eller at treverket krymper og revner på tvers av fiberretning. Hvor raskt råteskaden utvikler seg, og hvor stor skade den gjør, er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp. Fordi råtesopper kan føre til at bæreevnen i treverket reduseres, er det viktig at den oppdages og at årsaken utbedres. Les mer om de ulike artene ved å klikke på lenkene under.

Muggsopp og svertesopp

«Andre soppgrupper», som for eksempel muggsopp og svertesopp, inngår ikke i forsikringen. Disse er imidlertid vanlige i norske hjem og mange av våre kunder opplever problemer med disse. Du vil derfor finne soppene omtalt på våre nettsider, sammen med tips og råd for å unngå og forebygge problemene.