Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt. Forsikringen hos Norsk Hussopp Forsikring dekker skader forårsaket av treødeleggende insekter. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.

Treødeleggende insekter

Treødeleggende insekter er en felles betegnelse for insekter som angriper og gjør skade på treverk, og hus og hytter er spesielt utsatt. Stokkmaur, husbukk og stripet borebille er de enete insektene som kan gjøre fysisk skade på bygningen. Ved aktive angrep må du gjøre tiltak, men det er ingen grunn til panikk. Dette er problemer som utvikler seg over flere år, så du har tid til å legge en skikkelig plan.

Bekjempelse av skadeinsekter

Bekjempelse av skadeinsekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr og andre skadeinsekter. Bekjempelsestiltak mot skadeinsekter skal utføres av autoriserte skadedyrbekjempere etter gjeldende forskrifter og bransjenorm og rekvireres av Norsk Hussopp Forsikring.

Både insektskader og bekjempelse av insekter som har bosatt seg i huset eller på hytta kan bli kostbart. Det er ikke mulig å sikre seg helt mot skadeinsekter, men det er mange forebyggende tiltak som kan gjøres for å redusere sjansene for ubehagelige opplevelser. Her finner du noen generelle sjekkpunkter for forebygging av skadeinsekter. I tillegg finner du informasjon og råd for de spesifikke insektene under.

Informasjon om aktuelle insekter

Bier er sosiale dyr og kan komme fygende og danne en klynge.

Bier

Nærbilde av blåbukk forfra

Blåbukk

Nærbilde av Brun pelsbille

Brun pelsbille

Bilde av en faraomaur

Faraomaur

Nærbilde av en fleskeklanner

Fleskeklanner

Flygemaur

Den voksne billen er 8 -20 mm lang, svart eller brunsvart

Husbukk

Voksne individer er lysebrune til brungule av farge og ca. 1,0-1,6 cm lange.

Kakerlakk

Museumsbille (Foto: Shutterstock)

Klannere

Bilde av en samling sorte jordmaur i tak

Maur

Som utvokste er larvene 10 mm. Hunnen legger normalt ca. 1000 egg i løpet av sin levetid.

Melbille

Museumsbille på gul blomst

Museumsbille

Kraftig og aktivt angrep av klesmøll (Tineola bisselliella) på et utstoppet rådyrhode.

Møll

Pelsbillen er lett å kjenne igjen på den ovale hvite flekken på hver vinge.

Pelsbille

Nærbilde av skjeggkre

Skjeggkre

Skogsmaur som spiser forgiftet åte

Skogsmaur

Klynge med stokkmaur på bakketopp.

Stokkmaur

Lyse borehull og lyst boremel kan indikere aktivt angrep.

Stripet borebille

Svart jordmaur arbeidere

Svart jordmaur

Under normale forhold gjør sølvkre ingen skade.

Sølvkre

Illustrasjon av flekket tyvbille

Tyvbille

Veggedyr

Nærbilde av veps

Veps