Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt. Forsikringen hos Norsk Hussopp Forsikring dekker skader forårsaket av treødeleggende insekter. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.

Treødeleggende insekter

Treødeleggende insekter er en felles betegnelse for insekter som angriper og gjør skade på treverk, og hus og hytter er spesielt utsatt.

Bekjempelse av skadeinsekter

Bekjempelse av skadeinsekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr og andre skadeinsekter. Bekjempelsestiltak mot skadeinsekter skal utføres av autoriserte skadedyrbekjempere etter gjeldende forskrifter og bransjenorm og rekvireres av Norsk Hussopp Forsikring.

Informasjon om aktuelle insekter

Bilder