Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt. Forsikringen hos Norsk Hussopp Forsikring dekker skader forårsaket av treødeleggende insekter. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker. Les mer om våre forsikringer av hus og hytter.

Treødeleggende insekter

Treødeleggende insekter er en felles betegnelse for insekter som angriper og gjør skade på treverk, og hus og hytter er spesielt utsatt.

Bekjempelse av skadeinsekter

Bekjempelse av skadeinsekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr og andre skadeinsekter. Bekjempelsestiltak mot skadeinsekter skal utføres av autoriserte skadedyrbekjempere etter gjeldende forskrifter og bransjenorm og rekvireres av Norsk Hussopp Forsikring.

Informasjon om aktuelle insekter

Bier er sosiale dyr og kan komme fygende og danne en klynge.

Bier

Nærbilde av blåbukk forfra

Blåbukk

Bilde av en faraomaur

Faraomaur

Den voksne billen er 8 -20 mm lang, svart eller brunsvart

Husbukk

Voksne individer er lysebrune til brungule av farge og ca. 1,0-1,6 cm lange.

Kakerlakk

Museumsbille (Foto: Shutterstock)

Klannere

Som utvokste er larvene 10 mm. Hunnen legger normalt ca. 1000 egg i løpet av sin levetid.

Melbille

Kraftig og aktivt angrep av klesmøll (Tineola bisselliella) på et utstoppet rådyrhode.

Møll

Nærbilde av skjeggkre

Skjeggkre

Skogsmaur som spiser forgiftet åte

Skogsmaur

Klynge med stokkmaur på bakketopp.

Stokkmaur

Lyse borehull og lyst boremel kan indikere aktivt angrep.

Stripet borebille

Svart jordmaur arbeidere

Svart jordmaur

Under normale forhold gjør sølvkre ingen skade.

Sølvkre

Veggedyr

Nærbilde av veps

Veps