Om Norsk Hussopp Forsikring

Norsk Hussopp Forsikring er eneste forsikringsselskap i Norge som er spesialister på biologiske skader forårsaket av råte, dyr og insekter. Vi forsikrer 1,2 millioner boliger over hele landet, og er markedsledende innenfor denne typen forsikring.

Våre forsikringer dekker skader som ofte ikke inngår i standard boligforsikringer, men som tilbys som en del av en toppforsikring eller som en egen tilleggsdekning. Vi har salgssamarbeid med de fleste forsikringsselskapene i Norge.

Samarbeid med fagmiljøer

Norsk Hussopp Forsikring har gjennom 85 år opparbeidet en unik kompetanse. Våre eksperter samarbeider med fagmiljøer i inn- og utland, for å komme fram til de beste metodene for å forebygge og reparere skader og bekjempe skadedyr.

Nye metoder for bekjempelse av skjeggkre er det mest kjente resultatet fra dette arbeidet – et forskningsarbeid ledet av Folkehelseinstituttet (FHI). Nå er FHI i gang med et forskningsprosjekt på veggedyr, i tillegg til at et nytt forskningsprosjekt på gnagere er under oppstart.

Viktig også for nye hus

Biologiske skader utvikler seg over tid og ofte i det skjulte. Skadene oppdages typisk i forbindelse med oppussing eller andre bygningsmessige tiltak. Forsikringen dekker skadeutviklingen i perioden boligen har vært forsikret, og lang sammenhengende forsikringstid er alltid en fordel når en skade blir oppdaget. Dette betyr at det er like viktig å forsikre et nytt som et gammelt hus.

Eies av kundene

Det mange ikke vet, er at Norsk Hussopp Forsikring eies av kundene. Vi er organisert som et gjensidig selskap, noe som betyr at hver forsikringstager er en eier av selskapet. Derfor har vi alltid kundene våre og deres hjem i fokus, og våre engasjerte medarbeidere jobber for å gi gode kundeopplevelser når kundene våre opplever skader og ubehagelige skadedyrangrep.

Vi tilbyr økonomisk trygghet når uhellet er ute, og trygghet om at skadesaken er i de beste hender.

Kontakt oss
Kontaktskjema
22 28 31 50
Schweigaards gate 16

Postadresse
Norsk Hussopp Forsikring
Postboks 416 Sentrum
0103 Oslo

Organisasjonsnummer
954 662 764

Nedlastbare dokumenter
Vedtekter

Etiske retningslinjer