Om Norsk Hussopp Forsikring

Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Dette er skader som ofte ikke inngår i standard hus- og hytteforsikring.

Norsk Hussopp Forsikring har et salgssamarbeid med de fleste forsikringsaktørene i det norske markedet.

Fokus

Vi har fokus på kundene og deres hjem, med engasjerte medarbeidere som jobber for gode kundeopplevelser.

Trygghet

Vi tilbyr økonomisk trygghet når uhellet er ute, og trygghet i forhold til at skadesaken er i de beste hender.

Kompetanse

Vi har gjennom over 80 år opparbeidet en unik kompetanse og er eksperter på forsikring innen vår nisje.

Eksperter

Gjennom mer enn 80 års erfaring har selskapet opparbeidet en unik kompetanse på fagområdene og kan tilby en merverdi til våre kunder og partnere.

Kunden og hjemmet i fokus

En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte. Norsk Hussopp Forsikring har kunden og hjemmet i fokus, og gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere jobber vi for en god opplevelse av skadeoppgjøret.

Vår historie

Ved etableringen var Norsk Hussopp Forsikring et lokalt selskap i Oslo som kun forsikret bygårder og dekningen omfattet bare skader etter ekte hussopp. I dag forsikrer selskapet alle type boliger, og dekningsomfanget er utvidet til å omfatte alle typer råtesopper og skadeinsekter.

Kontakt oss
Kontaktskjema
22 28 31 50
Schweigaards gate 16

Postadresse
Norsk Hussopp Forsikring
Postboks 416 Sentrum
0103 Oslo

Organisasjonsnummer
954 662 764

Nedlastbare dokumenter
Vedtekter

Etiske retningslinjer