Kjellersopp

Kjellersopp – En av de vanligste av råtesoppene

Kjellersopp (Coniphora puteana) er en av de vanligste råtesoppene i bygninger. Den er alminnelig i hus fra kjeller til loft dersom fuktforholdene er gunstige. Optimale betingelser for råtesoppen er 22-24 grader og 30-50 % trefukt. Det er ofte vanskelig å se angrepene, og for et utrent øye kan treet se friskt ut, selv om det under overflaten er helt ødelagt. Den er ofte årsak til betydelige skader i norske hjem.

Bilder

Tegn på angrep

  • Tynne grenete mycelstrenger. Fargen går fra å være hvitt i startfasen, til å være neste svarte.
  • Fruktlegeme er sjeldne, men dersom de forekommer er de tynne og «skorpeformet», gjerne brunlig eller gråaktig med en lys gulaktig randsone.
  • Det dannes skrumperevner med få milimeters avstand, og sprekkeklosser med 4-5 cm bredde.
  • Karakteristisk spaltning av treverkets årringer (bladning).

Forebygging

  • Hindre tilgang på fukt.
  • Unngå kondens og lekkasjer.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å holde luften så tørr som mulig.

Utbedring og reparasjon

  • Utbedring av skader er som regel en omfattende og krevende prosess som bør utføres av fagfolk.
  • All fukttilgang må stanses.
  • Det er normalt ikke behov for kjemisk behandling.

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer Tips og råd