Kjellersopp

Fruktlegeme av kjellersopp på våt tømmervegg.

Kjellersopp (Coniphora puteana) er en av de vanligste råtesoppene i bygninger. Den er alminnelig i hus, fra kjeller til loft, dersom fuktforholdene er gunstige.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på kjellersopp

  • Soppen har tynne grenete mycelstrenger. Fargen går fra å være hvit i startfasen, til å være nesten svart. 
  • Fruktlegeme er sjeldne, men dersom de forekommer er de tynne og «skorpeformet», gjerne brunlig eller gråaktig med en lys gulaktig randsone.
  • Det dannes skrumperevner med få millimeters avstand, og sprekkeklosser med 4–5 cm bredde.
  • Karakteristisk spaltning av treverkets årringer, hvor treverket brytes opp i bladaktige flak. 
Strengmycel av kjellersopp på murvegg.
Dette er karakteristisk for soppen. Foto: Mycoteam
Fruktlegeme av kjellersopp i råteskaded treverk. Den har sin karakteristiske gråaktige farge med gul randsone og er skorpeformet
Fruktlegeme i råteskadet treverk. Den har sin karakteristiske gråaktige farge med gul randsone og er skorpeformet. Foto: Mycoteam
Tynne grenete mycelstenger som er karakteristisk for kjellersopp.
Tynne, grenete mycelstenger som er karakteristisk for soppen. Foto: Mycoteam

Slik lever kjellersopp

Optimale betingelser for soppen er 22–24 grader og 30–50 % trefukt. Det er ofte vanskelig å se angrepene på treverk, og for et utrent øye kan treet se friskt ut, selv om det under overflaten er helt ødelagt. Soppen er ofte årsak til betydelige skader i norske hjem.

Hvordan bli kvitt kjellersopp?

  • Utbedring av skader er som regel en omfattende og krevende prosess som bør utføres av fagfolk.
  • All fukttilgang må stanses.
  • Det er normalt ikke behov for kjemisk behandling.

Når bør du kontakte hjelp?

Dersom du mistenker kjellersopp eller andre råtesopper i boligen, bør du kontakte ditt forsikringsselskap eller en håndverker for vurdering og utbedring.

Slik unngår du kjellersopp

  • Hindre fukt i boligen.
  • Unngå kondens og lekkasjer.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å holde luften så tørr som mulig.