Skjeggkreet ble funnet for første gang i Norge i 2013, og bærer flere likhetstrekk med sølvkreet. Skjeggkreet er større, mer «skjeggete» og har lengre haletråder enn sølvkreet, og blir derfor betegnet som en robust storebror. I tillegg tåler det bedre et tørrere miljø, og skjeggkreene kan derfor trives i hele huset.

I Norge lever skjeggkre kun innendørs, og de blir stadig mer og mer vanlig i norske hjem. De skjeggete insektene er så godt som altetende, og kan blant annet spise på tapet, papir og støv. Det finnes per i dag ingen god måte å bekjempe skjeggkreene på, og i noen tilfeller kan de være nærmest umulig å bli kvitt. Men heldigvis er de ikke  farlige og under normale forhold gjør de liten skade. De kan likevel oppleves som ekle og ubehagelige.

Bilder

Tegn på forekomst

 • Skjeggkre er nattaktive og kan ofte ses når man slår på lyset om morgenen.
 • Synlige insekter. Limfeller kan benyttes for å avklare om det er skjeggkre.

Forebygging

 • Det er viktig å støvsuge ofte og ha godt renhold. Siden skjeggkreet har en lang utviklingstid fra egg til voksent individ (opptil 3 år), kan jevnlig og grundig støvsuging redusere problemet betraktelig.
 • Skjeggkreene trives best i fuktige miljøer, men klarer seg godt også i tørrere miljøer. Uttørking og utbedring av fuktskader bør vurderes, men strategien fungerer ikke så godt som mot sølvkre.
 • Det er viktig å gjennomføre tettetiltak slik at skjeggkreene ikke kommer seg inn i boligen. Sprekker og typiske gjemmesteder innendørs bør også tettes.

Behandling

 • Skjeggkre er vanskelig å bekjempe.
 • Bruk limfeller for kartlegging og behandling.
 • Gjentatt og grundig støvsuging kan holde problemet i sjakk.
 • I følge FHI begrenses utvikling og aktivitet kraftig ved temperaturer under 16 grader og stanser helt ved 11 grader. Dette kan by på en mulighet for bekjempelse i Norge.
 • Kjemisk behandling kan vurderes. Rådfør deg med fagpersoner.
 • Les mer om forebygging og reduksjon her