Smeltevann kan forårsake muggsopp og råteskade

Ill.foto: iStock

Unngå at snø som smelter finner veien inn i boligen. Økt fuktighet kan gi muggsopp – som kan utvikle seg raskt. I verste fall vil langvarig fuktpåkjenning gi råteskader.

Bygninger er ekstra utsatt for fuktighet når snøen smelter. Om du mistenker at det er noe som kan gi lekkasjer i det ytre skallet av boligen eller hytta, da bør du ta grep umiddelbart.

– Sjekk at husets ytre, som kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, er tett. Forsikre deg om at vann og fukt ikke trenger inn i bygningskonstruksjonen, gjennom for eksempel pipe, terrasse, tak eller grunnmur. Dessuten bør du unngå tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør, sier Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Er det allerede fuktig enkelte plasser? Da bør det tørkes opp.

– Kontroller i så fall hvorfor det er fuktig, og utbedre årsaken, sier han.

Sopper som trives i norske hjem

Av råtesopper som angriper boligen er ekte hussopp den mest aggressive, og den som kan gjøre størst skade på bygningen. I løpet av få år kan den gjøre omfattende ødeleggelser på treverk.

– Du bør bruke impregnert treverk på steder som er spesielt utsatt for fuktighet, forklarer Stormoen.

Av råtesopper som angriper boligen er ekte hussopp den mest aggressive, og den som kan gjøre størst skade på bygningen. Foto: Øyvind Magerøy, Norsk Hussopp Forsikring

En råtesopp som er langt vanligere å få i norske bygninger er kjellersopp. Den er alminnelig i hus, fra kjeller til loft, dersom fuktforholdene er gunstige. Andre vanlige sopper som typisk dukker opp i norske, fuktige bygninger er barksopp, huspluggsopp, hvit tømmersopp, kjellerbegersopp, tåresopp og vedmusling.

– De fleste soppdannelser er et resultat av et fuktproblem i boligen. Få kontroll på fukten og du ligger bedre an i kampen mot sopp i huset, sier Stormoen.

Mugg- og svertesopper

Sopper som ikke ødelegger treverket, men som kan oppleves som skjemmende og gi helsemessige utfordringer, er mugg- og svertesopp.

– Både mugg- og svertesopp er avhengig av fuktighet for å overleve. Den oppstår gjerne som følge av fuktproblemer etter vannskader eller kondens. Kombinasjonen av fuktig inneluft, dårlig isolerte yttervegger og kalde vindusflater øker risikoen for soppene. Samtidig øker risikoen ytterligere hvis du har møbler stående helt inntil veggen. Det er viktig å huske på at selv om muggsopper tørker opp, så kan noen muggsopper avgi stoffer som er uheldige for innemiljø. Derfor bør muggsoppvekst fjernes, sier Stormoen.

Her kan du lese mer om muggsopp og svertesopp


Sjekk dette før snøen smelter:

  • Husets ytre, som kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, må være tett.
  • Forsikre deg om at vann og fukt ikke trenger inn i bygningskonstruksjonen, gjennom for eksempel pipe, terrasse, tak eller grunnmur.
  • Unngå tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør.