Forskjeller og likheter mellom sølvkre og skjeggkre

Bilde viser at skjeggkre har langt mer behåring enn sølvkre
Sølvkre vs. skjeggkre. Sjeggkreet har betydelig mer behåring.

Vi får mange henvendelser om sølvkre og skjeggkre – og for det utrente øyet kan det være vanskelig å skille disse. Hva er egentlig forskjellen på skjeggkre og sølvkre?

Mange spørsmål dukker opp når man får disse uønskede gjestene i boligen. Hva slags insekt er dette egentlig? Hvordan vet jeg om det er skjeggkre eller sølvkre? Hvorfor har de kommet? Er de farlige? Er den ene farligere enn den andre? Og ikke minst, hvordan blir man egentlig kvitt dem? Her får du informasjon om insektene og svar på disse spørsmålene.

Både sølvkre og skjeggkre er nattaktive dyr som skyr lyset. Lyset vil derfor påvirke når og hvor man ser insektene. Erfaringsmessig oppdager man først dyrene når man skrur på lyset om morgenen. Begge er raske og vil pile av sted for å gjemme seg når lyset blir skrudd på. Dette er et tegn på at du har fått besøk av sølvkre eller skjeggkre. Det neste steget er å avgjøre om det er den ene eller den andre.

Sølvkre eller skjeggkre – slik ser du forskjell

Voksne sølvkre blir cirka 10-12 millimeter lange og liker fuktige forhold. Man finner de derfor ofte i rom som er fuktige og varme – slik som på bad, kjøkken og i kjellere.

Hos skjeggkreet, den robuste storebroren, blir voksne individer cirka 12-18 millimeter lange, altså vesentlig større enn sølvkre. Skjeggkre trives i likhet med sølvkre i fuktige omgivelser, men de tåler også tørre omgivelser og man kan derfor oppleve skjeggkre i hele boligen.

Opplever du at insektet klatrer eller faller ned fra høyden, for eksempel fra taket, er det trolig skjeggkre. I motsetning til sølvkre kan skjeggkre klatre og komme seg stort sett dit de vil (men dette alene er ikke nok til å artsbestemme). Bruk av limfeller er effektivt for å fange insektene og kunne se nærmere på dem for å avgjøre hvilken art det er. Dette bør du se etter:

Behåring

Skjeggkreet har mer fremtredende behåring, derav navnet. Hovedsakelig er den kraftige behåringen konsentrert til pannen og sidekantene av insektet. Sammenlignet med skjeggkreet fremstår sølvkreet ikke hårete, men hodet og fremre del av kroppen har likevel noe hår.

Haletråder

Både sølvkre og skjeggkre har tre haletråder på kroppens bakre del. Skjeggkreene har lengre haletråder. Den midtre peker rett bakover og er tilnærmet like lang som kroppslengden, mens sidetrådene ofte peker vinkelrett ut til siden. Hos sølvkre er haletrådene kortere enn halve kroppslengden og har smalere vinkel.

Viser at haletrådene til skjeggkre vs. sølvkre
Skjeggkreene har lengre haletråder som peker vinkelrett ut til siden.


Bakkroppsledd

Det siste bakkroppsleddet er vesentlig bredere hos skjeggkre enn hos sølvkre. Hos sølvkre er siste bakkroppsledd lengre enn det er bredt.

Viser bakkroppslegdd på sølvkre vs. skjeggkre
Siste bakkroppsledd er bredere hos skjeggkre enn hos sølvkre.

Farge

Sølvkreet har en jevnt farget og sølvglinsende kropp. Skjeggkre fremstår som mindre sølvglinsende og mer spraglete i fargen enn sølvkreet. Dette kommer av at skjellene hos skjeggkreet veksler mellom grå og brune toner. På tross av forskjellene er det svært vanskelig å avgjøre om det er sølvkre eller skjeggkre kun basert på fargen.

Er de farlige? Kan de gjøre skade?

Sølvkre gjør liten skade og er ikke farlige. De biter ikke, de utgjør ingen helsefare og de kan ikke ødelegge bygningen. Den skjeggete storebroren er så godt som altetende, og kan blant annet spise på tapet, papir og støv, men heldigvis er heller ikke de farlige, og under normale forhold gjør de liten skade. De kan likevel oppleves som ekle og ubehagelige og de kan være spredt over store områder i boligen. I motsetning finnes sølvkreet oftest lokalisert på ett sted, og oppleves av den grunn som mindre plagsom.

Les også: Mørketid er skjeggkretid

Hvorfor har jeg fått sølvkre eller skjeggkre?

Siden sølvkreene liker fuktige forhold, kan funn være en indikasjon på at huset har en fuktskade eller fuktproblem i form av dårlig ventilasjon, dårlig drenering, stadige vannansamlinger eller andre forhold som danner fuktighet. Man bør derfor alltid forsøke å finne årsaken til hvorfor sølvkreene er der.

I Norge blir skjeggkre stadig mer vanlig. Det finnes mange mulige spredningsveier for insektene, blant annet mellom ulike miljøer som private hjem, kontormiljøer, barnehager, skoler, biblioteker og museer. Samtidig spiller trolig ulike lagre for utleie, tollagre, varelagre, brukthandlere og loppemarked en sentral rolle i spredningen av skjeggkre.

Les også: Fakta, tips og råd om sølvkre

Insektene lever ikke utendørs i Norge og må derfor transporteres inn ved hjelp av oss eller ting vi bringer inn i huset, for eksempel pappesker og annen emballasje.

Les også: Fakta, tips og råd om skjeggkre

Hvordan blir jeg kvitt dem?

For å bekjempe sølvkre er det som nevnt viktig å finne årsaken til at de er der. Er årsaken en fuktskade må denne utbedres. Utover dette bør gjemmesteder fjernes ved å reparer eventuelle skader som løse gulvbelegg og dårlige fuger. En uttørkingsstrategi, ved for eksempel bruk av varmekabler, er også effektivt. Limfeller kan brukes for å kartlegge og redusere bestanden.

Det finnes per i dag ingen sikre metoder for å fjerne skjeggkre helt, men nye metoder gjør at skjeggkrebestanden kan reduseres kraftig i løpet av få uker. Ved å legge ut forgiftet åte tett punktvis langs vegger og bak lister, vil skjeggkreene spise insektsmiddelet som tar livet av dem på kort tid. Vi kan ikke være sikre på at metoden utrydder dem helt. Det kan være noen få individer som overlever, men bestanden vil være så liten at det ikke oppleves som noe stort problem.

Det forskes videre for å finne ut hvordan vi kan få optimal utnyttelse av åten og hvilke strategier som er mest effektive for å bekjempte skjeggre. Metoden kan suppleres med tiltak som virker både forebyggende og reduserer antallet aktive individer.

Anbefalte tilleggstiltak

  • Matkilder og skjulesteder bør fjernes. Støvsug ofte for å fjerne matkilder og for å hindre at det samler seg støv i eventuelle limfeller. Merk at det anbefales å fryse støvsugerposen etter bruk. På denne måten kan ikke skjeggkreene som har kommet med i støvsugeren ikke spre seg igjen.
  • Identifisere og utbedre eventuelle fuktproblemer.
  • Det bør gjennomføres tettetiltak for å sikre overganger mellom rom og mulige sprednings og innførselsveier til boligen må reduseres.
  • Det anbefales å overlate bruk av gift til eksperter da gift ofte er farligere enn insektene, spesielt ved bruk over lang tid. Det nye åtepreparatet Advion Cockroach er godkjent for bruk av profesjonelle bekjempere.

Kombinasjonen av tiltakene vil gjøre det vanskeligere for skjeggkre og forårsake en tregere populasjonsvekst. Uansett hvilke tiltak som iverksettes i de ulike tilfellene vil egeninnsatsen til eier av boligen ha stor betydning for et vellykket resultat.

Om behandlingen er vellykket vil variere fra situasjon til situasjon og for mange må man nøye seg med å nå en terskelverdi (et akseptabelt nivå).

Få hjelp når du trenger det

Du kan forsikre deg mot råteskader og skadedyr. Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, mus og rotter. Gjør skadedyr skade på huset eller hytta får du økonomisk hjelp til å reparere skaden. Du må selv sikre bygningen mot nye angrep. Vi gir deg gode råd om hvordan du best kan gjøre dette, eksempelvis ved å tette sprekker hvor de kommer inn.

Vi er markedsledende på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Vi har mer enn 80 års erfaring fra denne typen skader og forsikrer 1,2 millioner norske boliger. Skulle uhellet være ute kan du være trygg på at skadesaken blir håndtert raskt og effektivt.