Relaterte problemer i bygninger

Områdene som omtales her er ikke dekket av Norsk Hussopp Forsikring, men det er svært vanlige problemer i norske hjem.

Fukt i huset

Gutt som tegner på kondens på vindu.

Kondens

Saltutslag bak mallingssjikt på kjellervegg. Malingen buler og har begynt å sprekke opp.

Saltutslag

Muggsopp

Tilvekst av svertesopp og synlig kondensvann

Svertesopp

Heksesot på lysbryter. (c) Foto Mycoteam

Heksesot