En lite aggressiv soppgruppe

Det finnes omkring 600 ulike arter av barksopp. Soppene forekommer gjerne i hus, men de fleste artene anses for å være lite aggressive. Det angrepene treverk blir trevlete og får en lys farge. Soppen krever høy fuktighet og tåler samtidig høye temperaturer. Derfor finnes de ofte i forbindelse med taklekkasjer. Vinduer hvor fuktigheten blir sperret inne er også spesielt utsatt. De opptrer gjerne på trematerialer som allerede er angrepet av andre råtesopper.

Bilder av barksopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

  • Treverket blir trevlete og får en lys farge.
  • Enkle flate fruktlegemer som gjerne går omtrent jevnt med underlaget. Fargen er som regel hvit eller blek rosa. Den kan også få et kremaktig gulskjær.
  • Det kan ofte være vanskelig å bestemme den spesifikke arten, og det krever ofte nærmere undersøkelser.

Utbedring og reparasjon

  • Stans tilgangen på fukt.
  • Det er som regel anbefalt å bytte ut angrepet og svekket treverk.