Hvorfor oppstår mugg og hvordan unngå det?

Dame med ryggen til ser på muggsupp i hjørnet ved taket
Muggsopp: Er et vanlig problem som bør tas tak i. Foto: Shutterstock

Muggsopp er en stor gruppe hurtigvoksende mikroskopiske sopp som kan gi misfarging, lukt og dårlig innemiljø. Muggsoppsporer finnes overalt, spres med luften, og forekommer normalt i så små mengder at det ikke er farlig. Muggsopp er altså vanlig i norske hjem, men dersom det oppdages synlig mugg i boligen bør det fjernes med en gang.

Publisert: 8. mars 2019

Muggsporer finnes overalt

Muggsoppsporer finnes overalt, men er normalt ikke synlig og forekommer i så små mengder at det ikke er farlig. Synlig mugg derimot bør det fjernes med en gang fordi det kan føre til dårlig innemiljø. Fukt og muggproblemer henger tett sammen og en undersøkelse viser at hele tre av ti norske boliger har fuktskader. Muggsopp og svertesopp har ikke trenedbrytende egenskaper og dekkes derfor ikke av forsikringen.

Fukt er årsaken til muggsopp

Sopper er avhengig av fukt for å utvikle seg, og årsaken til at det oppstår sopp i boligen er hovedsakelig fuktproblemer. For å bli kvitt muggsopp og andre typer sopputvikling er det derfor helt essensielt å finne årsaken til fuktproblemet og få det under kontroll. Typiske årsaker er kondens, lekkasjer og vannskader. Generelt er områder med høy fuktighet er særlig utsatt og kombinasjonen av kalde flater og fukt er ofte utløsende. Fuktig inneluft kombinert med for eksempel kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger kan gi kondens, som øker faren for utvikling av muggsopp. Har man i tillegg møbler som står helt inntil vegg er risikoen spesielt stor.

Sjekkliste for å unngå muggsopp

 • Få kontroll på fukten og utbedre eventuelle fuktproblemer så unngår du både muggsopp og andre typer sopp i boligen.
 • Ventilasjon: Sørg for at det er god nok ventilasjon i alle rom samt regelmessig utlufting.
 • Kondens: Er det synlig kondens?
 • Reduser fuktighet ved å:
  • Unngå å tørke klær inne.
  • Bruk lokk når du koker vann og kjøkkenvifte ved matlaging.
  • Kaldt soverom kan føre til kondens hvis varm luft trenger inn og kondenserer på de kalde overflatene. Muggsopp i ytterhjørner og bak seng er vanlig av pga. dette.
  • Kontroller regelmessig for å oppdage eventuelle problemer tidlig. Husk både loft og kjeller da dette er steder som er spesielt utsatt for fukt- og kondensproblemer. Sjekkliste for loftet finner du her.

Les også: Slik fjerner du muggsopp