Pass på dette når du pakker bort vinteren

Bilder av ved som er lagret i en bod.
VED: Hvis du skal lagre ved i kjelleren, må du passe på at den lagres opp fra bakken og ikke inntil en murvegg.

Det er snart tid for å pakke bort veden og ullklærne. For å unngå soppangrep i kjelleren og skader på klærne, må du ta noen forholdsregler.

Når våren kommer, er det tid for å pakke bort ullklærne, og mange sitter igjen med ved de ikke har brukt opp. Skal du lagre veden innendørs, er det viktig å lagre den riktig, for å unngå skader på boligen.

Hvis du lagrer veden i kjelleren inntil en murvegg, vil det kunne vokse sopp i den. Dette skjer fordi det oppstår en reaksjon mellom kalk i murpussen, fukt i veggen og veden som er et organisk materiale. Dette kan utvikle seg til ekte hussopp.

Ekte hussopp er kostbart

Ekte hussopp er den mest aggressive råtesoppen og kan forårsake store skader på bærende konstruksjon. Det er omfattende å bli kvitt den og det koster i snitt rundt 250 000 kroner, men kan også bli betydelig dyrere.

Den kan lage ledningsstrenger som sprer fuktighet, og dette kan spre seg fra kjeller til loft i det skjulte. Å puste inn luft der det er ekte hussopp, er ikke bra for oss og kan være farlig for allergikere.

Fordi ekte hussopp og andre sopper liker å ha det rått og vått, er dette først og fremst et høstfenomen. For å forebygge, bør du tenke over hvordan du lagrer overskuddsved på våren.

Les mer om forebygging av råteskader.

Slik oppbevarer du ved:

  • Lagre ved opp fra bakken, slik at den ikke kommer i kontakt med gulvet, og gjerne på en plastpall.
  • Tenk over hvor det er egnet å oppbevare ved. Hvis du har en fuktig kjeller med høy luftfuktighet, er kjelleren dårlig egnet. Det aller beste, for de som har mulighet til det, er å lagre ved i et tørt skjul.
  • Garasjen kan også benyttes, så lenge du sørger for at veden ikke er i kontakt med fuktig grunn eller murvegg.

Pakk ullklær i plastbokser

Om sommeren er det sesong for tekstilødeleggende skadedyr, som klesmøll og brun pelsbille, og larvene til disse to insektene spiser ull. Brun pelsbille flyr fra vindu til vindu og slik får mange dem inn i boligen. Både brun pelsbille og klesmøll liker seg best i klær av ull eller pels som ikke brukes, slik som vinterklær som er pakket bort.

Slik pakker du bort vinterklær av ull:

  • Klær av ull og skinn bør lagres i plastkasser som er lukket. Klærne bør være rene når de pakkes vekk, for å minimere tilgangen på næringsstoffer for insekter.
  • Insektene liker best klær som ligger i ro, så hvis du ikke har plass til store plastkasser, kan du alternativt jevnlig riste litt på ullklærne dine gjennom sommerhalvåret.