Ekte Hussopp

Kan gjøre stor skade på bygningen

Av råtesopper som angriper boligen er ekte hussopp den verste og den som kan gjøre størst skade på bygningen. I løpet av relativt kort tid kan den gjøre omfattende ødeleggelser på treverk. Den kan frakte med seg vann fra fuktige steder til tørre områder og kan dermed opprettholde gode vekstvilkår. Ekte hussopp krever både tre og kalk for å overleve og finnes derfor i forbindelse med mur, jord eller lignende, svært sjelden i rene trekonstruksjoner. Skade lar seg reparere med utbedring av årsak, utskifting av skadet treverk og påføring av soppdrepende middel. Dette medfører ofte store kostnader.

Bilder kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

 • Råtesoppens latinske navn, Serpula lacrymans, betyr «soppen som gråter». Navnet har den fått fordi den under fuktige forhold skiller ut vanndråper. Dette er ett av flere spesielle kjennetegn.
 • Bomullslignende soppvev (mycel) på angrepet tremateriale. I noen tilfeller dannes sitrongule områder, dette er unikt for ekte hussopp.
 • Treverk som er angrepet får en brungrå farge, krymper og sprekker opp, ofte i noe som minner om terninger (sprekkeklosser).
 • Strengmycel (ser ut som et rør/stilk). I tørket tilstand vil strengene avgi en karakteristisk knekkelyd, som er unik for denne soppen.
 • Brune fruktlegemer som kan ligne på en pizza.
 • Sporestøvet ser ut som brun kanel eller kakaolignende pulver som legger seg i et lag på horisontale flater i rommet.

Forebygging

 • Hindre at vann og fukt trenger inn i bygningskonstruksjonen, for eksempel ved å unngå tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør.
 • Bruk impregnert treverk på steder som er spesielt utsatt for fuktighet.
 • Ikke bruk kryprom og krypkjellere til lagring av materialer eller lignende.
 • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i kjeller og krypkjeller.

Utbedring og reparasjon

 • Behandling er en omfattende og krevende prosess som må utføres av fagfolk.
 • Det totale skadeomfanget skal kartlegges for å oppnå effektiv bekjempelse.
 • All tilgang til fukt må stanses og alt angrepet treverk må fjernes.

Se video

Les mer om råte- og skadedyrforsikring

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer Tips og råd