Ekte Hussopp

En bjelke har sprukket opp i rektangulære biter som følge av angrep fra ekte hussopp.

Av råtesopper som angriper boligen er ekte hussopp (Serpula lacrymans) den mest aggressive og den som kan gjøre størst skade på bygningen. I løpet av relativt kort tid kan den gjøre omfattende ødeleggelser på treverk. I naturen eksisterer soppen vanligvis i barskog. Når trær har blitt benyttet i konstruksjoner, har soppen migrert med treverket og etablert seg i bygninger.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på ekte hussopp

 • Råtesoppens latinske navn, Serpula lacrymans, kan oversettes til “krypende gråtende”. Den har fått dette navnet fordi den under fuktige forhold skiller ut vanndråper. Dette er ett av flere spesielle kjennetegn.
 • Det kan forekomme bomullslignende soppvev (mycel) på angrepet tremateriale. I noen tilfeller dannes sitrongule områder, dette er unikt for ekte hussopp.
 • Soppen danner brunråte, dette kjennetegnes ved at treverket som blir angrepet krymper og sprekker opp, ofte i noe som minner om terninger (sprekkeklosser).
 • Den har lange tråder eller rørlignende strukturer, også kalt strengmycel. I tørket tilstand vil strengene avgi en karakteristisk knekkelyd, som er unik for denne soppen.
 • De sporedannende fruktlegemene er sirkulære med hvit rand og brunt sporedannende vev i midten. Disse oppstår der soppen har etablert seg.  
 • Sporestøvet ser ut som brun kanel eller kakaolignende pulver som legger seg i et lag på horisontale flater i rommet.
Treverket krymper og sprekker opp i noe som minner om terninger.
Treverket krymper og sprekker opp i noe som minner om terninger.
Bilde av fruktlegeme til en ekte hussopp. Ligner på en pizza - brun i midten med en hvit kant rundt.
Fruktlegeme av en ekte hussopp. Pizzalignende med en hvit kant rundt. © FOTO: Mycoteam
Sporestøv etter ekte hussopp som ligner kanel har lagt seg som et lag over norgesglass i en kjeller.
Brunt kanellignende sporestøv etter ekte hussopp som har lagt seg som et lag på horisontale flater. © FOTO: Mycoteam

Slik lever ekte hussopp

Ekte hussopp krever både tre og kalk for å overleve og er derfor å finne der det finnes mur, jord eller lignende, og svært sjelden i rene trekonstruksjoner. Soppen kan frakte vann fra fuktige steder til tørre områder og kan dermed opprettholde gode vekstvilkår, som igjen fører til at den spres fort, og hurtig kan angripe store deler av bygget den befinner seg i.

Hvordan bli kvitt ekte hussopp?

 • Skade lar seg reparere med utbedring av årsak, utskifting av skadet treverk og påføring av soppdrepende middel. Dette medfører ofte store kostnader.
 • Behandling er en omfattende og krevende prosess som må utføres av fagfolk.
 • Det totale skadeomfanget skal kartlegges for å oppnå effektiv bekjempelse.
 • All tilgang til fukt må stanses og alt angrepet treverk må fjernes.

Når bør du kontakte hjelp?

Hvis du tror du kan ha fått ekte hussopp i boligen din, bør du kontakte forsikringsselskapet ditt eller håndverkere som er spesialisert i å behandle denne typen angrep så snart som mulig.

Slik unngår du ekte hussopp

 • Hindre at vann og fukt trenger inn i bygningskonstruksjonen, for eksempel ved å unngå lekkasjer og tette takrenner og nedløpsrør.
 • Bruk impregnert treverk på steder som er spesielt utsatt for fuktighet.
 • Ikke bruk kryprom og krypkjellere til lagring av materialer eller lignende.
 • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i kjeller og krypkjeller.