Geithams | Veps

Stor stikkveps forfra

Den varme sommeren 2007 ble geithamsen registrert i Norge for første gang siden 1911. Varmere klima er en sannsynlig forklaring.

Geithamsen tilhører vepseslekta Vespa. Dette er store veps (stikkveps) som først og fremst finnes i Sørøst-Asia. Dronningen er 25-35 millimeter lang, mens arbeiderne er noe mindre. Summingen er kraftigere og dypere enn hos de mindre stikkevepsene.

Til tross for sin store størrelse er ikke geithamsen spesielt aggressiv. Det kan likevel være lurt å holde en viss avstand. På grunn av størrelsen inneholder geithamsen mer gift enn sine mindre slektninger. Geithamsen forsvarer bolet sitt og blir du først stukket kan det være ganske smertefullt.

Tysk forskning har vist at du stort sett ikke behøver å være mer redd for stikket fra den digre geithamsen enn du behøver å være for annen veps. Ifølge en tysk studie fra noen tiår tilbake er vepsestikk generelt en god del mindre giftige enn stikk fra for eksempel honningbier, som er spesialisert til å gå løs på mennesker, bjørn og andre pattedyr som vil rappe honningen deres.

Les mer om veps

Hopp til innhold:

Kjennetegn på geithams

 • I tillegg til størrelsen er de rødlige tegningene på hodet, brystet og første del av bakkroppen karakteristiske. Vingene fremstår som brunrøde.
 • Dyp brumming når den kommer flygende.
 • For å lokalisere bolet kan du se etter hvor vepsen flyr til og fra.

Slik lever geithams

 • Geithamsen trives best i gammel edelløvskog og bygger helst bol i hule trær. Også uthus og hulrom i vegger kan benyttes. Unntaksvis brukes underjordiske hulrom. Den kan også bygge bol i fuglekasser. Geithamsens levevis er typisk for stikkeveps. 
 • Den er rovdyr og lever av andre mindre dyr, ofte larver til insekt som lever i vegetasjonen. 
 • Størrelsen og de kraftige kjevene gjør at den også angriper bier og mindre stikkeveps. 
 • Dersom byttet har bein eller vinger, fjernes disse med kjevene. 
 • Geithamsens larver blir matet med en blanding av byttedyr, nektar og spytt.

Hvordan bli kvitt geithams

 • Dekk deg godt til for å unngå å bli stukket.
 • Insektmiddel kan benyttes. Vi anbefaler at du får tips og råd fra en forhandler samt leser bruksanvisning nøye før du bruker insektmiddelet.
 • Ta en plastpose rundt vepsebolet, knyt posen igjen og legg den i fryseren. Vepsen vil dø i løpet av noen timer.

Når bør du kontakte hjelp?

Det bør utvises forsiktighet hvis vepsebolene er store eller hvis noen i nærheten av bolet er allergiske. Ta kontakt med en skadedyrbekjemper hvis du er i tvil.

Slik unngår du geithams

 • Forhindre at det etableres vepsebol. Det er i april og mai du best kan forhindre at de etablerer seg. Dronningen har heller ikke stikkbrodd.
 • Det er mye lettere å fjerne et lite vepsebol med få veps. Bolets vekst avhenger av temperaturen.
 • Sikre sprekker og luker slik at dronningene ikke kommer inn og starter bygging av vepsebol. Tett eventuelle åpninger inn til loft med netting.