Bier

Bier gjør en livsviktig jobb

Bier er nært beslektet med humler og tilhører samme familie som veps og maur. Honningbier er den vanligste arten i Norge, mens villbier er sjeldne og skal som hovedregel ikke bekjempes. Husk at bier først og fremst er et nyttedyr og spesielt honningbiene er en verdifull del av vårt økosystem.

Bier gjør ikke skader på hus, selv når de danner koloniene i huset eller oppunder taket, men de kan irritere og stikke. Riktignok stikker de sjeldent, og kan kun stikke en gang, deretter dør de etter kort tid. De er sosiale dyr og bor sammen i store samfunn som regjeres av en dronning. De anlegger gjerne bol i hule trær, skorsteiner, hulrom i tak og vegger eller på loftet.

Honningbier gjør heller ingen skader, men dersom det er store mengder honning i konstruksjonen kan denne gjøre skade fordi det oppstår fukt. I slike tilfeller kan bikaker og honning flyttes, både for å unngå fuktskader og for å hindre at det lokker til seg nye bier påfølgende år.

Veps og humler dør i all hovedsak før vinteren, bare noen få hunner overlever. Biene derimot overlever ved å klumpe seg sammen for å holde varmen. Har du et problem med bier er du derfor nødt til å gjøre noe med det for å unngå problemet også påfølgende år.

Bilder

Kjennetegn

  • De tilsvarer veps i størrelse, men er mer «lodne». De har også mer sort i fargen enn vepsen.
  • Vokskaker og honning.
  • De kan komme flygende og danne en klynge på for eksempel en gren.

Bekjempelse

  • Hvis en bisverm etablerer seg i huset ditt, eller i nærheten, anbefales det å kontakte et skadedyrfirma eller en birøkter. Mens skadedyrfirmaet bekjemper biene kan en birøkterne hjelpe med å flytte dem på riktig måte.
  • Bikaker og voks med honning må også fjernes. Dette er viktig fordi det kan lokke til seg nye bier.

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer Tips og råd