Perlekre

Behandles på samme måte som skjeggkre

Perlekre er en art som ble oppdaget første gang i Norge i 2018. De kan bli opptil 8 mm lange, altså er de mindre enn sine artsvenner, sølvkre og skjeggkre. Perlekreene er like skjeggete som skjeggkre, men er hvitfarget. Det kan være vanskelig å skille dem fra sølvkre og skjeggkre, og de kan forveksles med små sølvkre og skjeggkrenymfer.

Perlekre behandles på samme måte som skjeggkre.