Humler

Humler er nyttedyr og en viktig komponent i økosystemet

Humler er i samme familie som honningbier og inngår i insektfamilien langtungebier. Humlene kjennetegnes på sin tykke og brede, nesten runde, vanligvis tett behåret kropp. Vingene virker små i forhold til kroppen. Størrelsesmessig er de mellom 9 – 22 mm. Det finnes i overkant av 250 forskjellige humlearter i verden, mens det i Norge finnes 35 ulike arter. De fleste humler er svarte med bånd av brunt, rødoransje, gult eller gråhvitt. De er fredelige insekter som kun stikker i selvforsvar hvis de blir plaget. Stikk av humler, bier og veps vil oppleves ganske likt.

Humler er svært viktige for oss fordi de gjør stor nytte for pollinering av planter. På våren forviller de seg gjerne inn fordi de er på leting etter et passende sted for bolet. Humler lever sammen i ettårige kolonier som begynner om våren ved at en humledronning finner et egnet sted for å lage et bol. De etablerer bolet både i og over jorden, gjerne i en tom fuglekasse, steinrøys, fuglereir eller lignende. I noen tilfeller kan de også bygge bolene sine inne i husveggen. De gjør ingen skade, så det er ingen fare dersom de bygger bol i huset. De første humlene våkner vanligvis i mars og de siste i juni.

På sommeren vokser humlekolonien, og antall arbeidere kan variere fra noen titalls til hundrevis. Om høsten dør de gamle dronningene og det blir produsert nye dronninger. Etter at de nye dronningene har paret seg med dronene går de i vinterdvale, som oftest i et hull i bakken. Bolet er ettårig og alle dør, med unntak av befruktede dronninger som overvintrer.

Bilder

Tegn på forekomst

  • Synlige insekter som flyr inn og ut fra samme sted.
  • Dersom de etablerer seg i veggen kan de noen tilfeller lage lyd.

Forebygging

Bekjempelse

  • Humler er nyttedyr og bør som hovedregel ikke bekjempes. Selv om bolet er etablert inne i veggen gjør de ingen skade. Bolet er ettårig og dør ut på høsten, så eventuelle problemer er kortvarige. For å unngå at de etablerer nytt bol på samme sted senere år, kan du gjøre tettetiltak etter at bolet er dødt.