Næringsmiddelmøll | Melmøll og tørrfruktmøll

Av møll som anses som skadedyr innen næringsmiddelindustrien er artene melmøll og tørrfruktmøll de vanligste skadevolderne i Norge. Disse kommer ofte inn i hus eller leiligheter som skjulte gjester via infiserte melposer eller andre matprodukter. Larvene forurenser infiserte matvarer med gnag, spinn og ekskrementer når de kryper omkring. Voksne møll gjør ingen skade.

Melmøll er skadedyr som opptrer i kornfabrikker og hos bakere, men er heller ikke uvanlig å oppdage i eget kjøkken. Melmøll er gråspraglet med mørkere flekker. Den voksne møllen er ca. 10-12 mm lang, og har vingene lagt over bakkroppen i hvilende posisjon. Larvene kan bli opptil 13-16 mm lang og er lysere i farge, og kan fremstå som lys rosa eller hvit.

Tørrfruktmøll er kanskje den mest gjenkjennelige møllen i Norge. Den voksne møllen er ca. 8-10 mm lang. Forvingene til tørrfruktmøllen er hvite innerst, mørkere rød ytterst hvor dette er delt av et mørkere bånd. Noen av disse karakteristiske tegnene kan dog bli mindre synlig på eldre individer eller individer som er håndtert røft. Denne møllen klarer kun å overleve innendørs, og lever av tørket frukt og kornprodukter.

Tegn på forekomst

 • Spinntråder i mel- og kornprodukter
 • Mel og andre kornprodukter trekkes sammen i tette og illeluktende klumper.
 • Voksne møll er hovedsakelig aktive på natten, og flyr i sikksakk-mønster. På dagtid gjemmer de seg ofte i sprekker.
 • Tomme larvehylser

Forebygging – slik unngår du møll

 • Oppbevar matvarer i tette bokser
 • Regelmessig ta ut varer og støvsug hyller og skuffer. Slik har man til en vær tid godt renhold og kontroll på matvarebeholdningen
 • Ta gjerne en årlig gjennomgang av skap, og ikke oppbevar matvarer som ikke skal brukes
 • Oppbevarer tørrvarer mørkt og kjølig
 • Les også: Slik unngår du insekter på kjøkkenet

Bekjempelse – slik blir du kvitt møll

Rengjøring samt fjerning av infiserte matvarer er det viktigste våpenet i bekjempelse. Bruk av kjemisk bekjempelse unngås lengst mulig på kjøkken.

 • Tøm alle hyller og skap, og kast infiserte matvarer
 • Støvsug svært nøye alle områder, og spesielt i sprekker. Støvsugerposen må kastes eller fryses etter rengjøringen
 • Resterende matvarer må gjennomgås nøye. Dersom en er usikker på om produkter er infisert kan lett angrepene matvarer legges i fryseren et par dager.

Les også: Tekstilmøll | Klesmøll eller gå tilbake til overordnet side om møll