Fuglelopper

Fugleloppe på hud

Fuglelopper (Ceratophyllus gallinae), også kalt hønselopper, er 2-3 millimeter små brunsvarte insekter. De er parasitter og lever av å suge blod fra en lang rekke ville fuglearter og er også svært vanlig på høns. Kroppsleddene har kammer – omdannete hår – som loppa bruker til å holde seg fast i verten sin. De kan også overleve på andre dyr, som menneske, hund og katt, men kan ikke formere seg på menneskeblod. De kan ikke fly, men med kraftige bakbein kan de hoppe opptil 30 cm.

Fra april til begynnelsen av juni er den vanligste tiden mennesker blir bitt av fuglelopper. Når hytter varmes opp på senvinter, vekkes fugleloppene til live og på denne tiden er det også vanlig å bli bitt. 

Fuglelopper overlever ikke lenge i hus fordi de ikke kan formere seg på menneskeblod. I tillegg er det vanligvis er for tørt klima innendørs. Loppene liker å være tett tildekket når de skal spise. Derfor ser man ofte bitt rundt linninger hvor klær og sokker strammes – rundt midjen eller anklene. 

Fugleloppene biter helst om natten, noe som gjør at de kan forveksles med veggedyr.

 

Hopp til innhold:

Kjennetegn på fuglelopper

 • Røde stikk og utslett som normalt gir kløe. De ser gjerne ut som små myggstikk, men som regel får man flere bitt samlet på noen centimeters avstand.
 • Loppene biter om natten. De liker å være tett tildekket når de skal spise og man ser derfor ofte bitt rundt linninger hvor klær og sokker strammes.
 • Du kan vanligvis se insektene på deg selv eller husdyr.

Slik lever fuglelopper

 • Fuglelopper er vanlige over hele landet. 
 • De formerer seg om våren og etablerer reir på tørre steder, for eksempel under takstein, i fuglekasser eller hønsehus, hvor de legger egg. 
 • Fra eggene klekkes larver. Disse forpupper seg i kokonger og er ferdigutviklet i løpet av sommeren eller høsten. 
 • Loppene overvintrer i kokongen og kommer ut igjen fra mars til juni året etter.
 • Loppene hopper mot fugler og andre dyr som forstyrrer reiret. Dersom dette er mennesker, hunder eller katter kan de bli fraktet med inn i huset. 
 • De kan også komme seg inn i boligen gjennom ventiler og vinduer.

Hvordan bli kvitt fuglelopper

 • Forsøke å fjerne lopper fra klær, hund og katt etter turer i skog og mark.
 • Klær og sengetøy kan ristes for å fjerne lopper.
 • Støvsuging er effektivt.
 • Sprøyting i hytte og hus har ingen hensikt siden de lever kort innendørs.
 • Frys eller kvitt deg med med støvsugerposen.

Når bør du kontakte hjelp?

Fuglelopper behandles normalt ikke med kjemi, men ta gjerne kontakt med skadedyrbekjemper for tips og råd

Slik unngår du fuglelopper

 • Forhindre at fugler etablerer reir i eller like ved bygningen.
 • Fjerne gamle fuglereir. Dette burde gjøres på vinteren utenfor hekkesesongen fordi loppene da er mindre aktive.
 • Nye reir bør fjernes 2-3 uker etter at ungene har fløyet. Da er det minst lopper.
 • Ved langvarige plager kan permetrinimpregnert myggnett være til hjelp.