Husbukk

Spesialisert på å leve av treverk

Husbukken er spesialisert til å leve av treverk og kan gjøre stor skade. Det er larvene som spiser og ødelegger treverket, og de er vanskelig å oppdage fordi den lever i trematerialet. Gangene som lages pakkes fulle med «boremel». For å komme ut lager billen sitt karakteristiske flygehull. Selve billen lever kun kort tid, med det formål å legge egg og formere seg. Larven lever og gnager normalt i 5-12 år, og over tid kan treverket bli fullstendig pulverisert. Husbukk er et varmekjært insekt og trives derfor best i sør- og vestvendte vegger og takkonstruksjoner.

Hovedutbredelsen i Norge er langs kysten av Telemark og Agder. I tillegg finnes den også noen forekomster innover i innlandet i Telemark, innerst i Sognefjorden og langs enkelte fjorder på Møre. Den kan også forekomme andre steder, men det er sjeldent.

Bilder av husbukken, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

  • Flygehull er normalt det første synlige tegnet på angrep. Når en oppdager dette kan skaden ha pågått i opptil 10 år.
  • Ser flygehullene gamle ut og du ser boremel som er blitt mørkere gult, tyder det på at angrepet er dødd ut. Oppdages gjerne på utvendig panel.
  • Hvis angrepet er aktivt kan en høre larvene gnage. De lager en raspende lyd som kan sammenlignes med at en skraper på treet med neglene.
  • Boremel som buler ut under treverkets overflate.

Forebygging

  • Trykkimpregnert trevirke angripes ikke av husbukk.
  • Det er ofte vi mennesker som hjelper til å spre husbukk. Vær spesielt obs hvis du skal bruke materialer som har vært skjært på lokale sagbruk i husbukkområder (særlig sørlandskysten), eller som har ligget lagret.

Bekjempelse

  • Husbukken utryddes med kjemikalier, eventuelt med utskifting av angrepet treverk.
  • Bekjempelse er nødvendig dersom angrepet er aktivt, og vi anbefaler at det gjøres av fagpersoner.

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer Tips og råd