Veps

I Norge er det 13 arter stikkeveps, inkludert geithams. Jordveps og tysk veps er vanligst i og rundt hus. Stikkveps er i all hovedsak ikke å regne som skadedyr. De kan lage bol i hus, men det er heldigvis ikke kjent at de kan skade konstruksjonen.

Veps kan derimot være både innpåslitne og plagsomme for oss mennesker. Om våren er vepsen opptatt av å bygge rede og passe larver, mens den tidlig på høsten er mer opptatt av å spise og jakte etter sukkerholdig næring. I den perioden kan vepsen være ekstra plagsom. Vepsestikk er smertefulle, men sjelden farlige siden det kun avgis små mengder gift i et stikk. Noen mennesker kan få en alvorlig allergisk reaksjon av vepsestikk.

Inne i bakkroppen til arbeiderne og dronningen finnes det en brodd som er forbundet med en giftkjertel. Denne kan stikkes ut som et våpen. Stikkeveps kan stikke gjentatte ganger, i motsetning til bier som kun kan stikke en gang.

Stikkveps er sosiale dyr som lever sammen i kolonier og er flinke til samarbeide. Alle koloniene i Norge er ettårige og dør ut i løpet av høsten. Et vepsebol benyttes aldri om igjen – det bygges nye kuleformede bol i et papiraktig materiale hvert eneste år. Det er kun unge dronninger som overlever vinteren – de kommer frem fra dvalen sin i april.

Dronningen er mor til alle i kolonien og den eneste som legger egg. En dronning kan produsere så mye som 12 000 arbeidere på én sommer. Arbeiderne lever i 2-3 uker. Mot slutten av sommeren kan kolonien telle over to tusen voksne individer, og bolet kan være større enn en fotball. Det er med andre ord svært viktig å sette i gang forebyggende og bekjempende tiltak raskt – slik at man får bukt med vepsen (Kilde: FHI).

Bilder

Tegn på vepseangrep

  • Synlige veps. For å lokalisere bolet kan du se etter hvor vepsen flyr til og fra.
  • Aktive vepsebol.

Forebygging – slik unngår du veps

  • Forhindre at det etableres vepsebol. Det er i april og mai du best kan forhindre at de etablerer seg. Etter hvert kommer det flere veps til og mot sensommeren blir de aggressive. Flere tips og råd her
  • Det er mye lettere å fjerne et lite vepsebol med få veps.
  • Sikre sprekker og luker slik at dronningene ikke kommer inn og starter bygging av vepsebol. Tett eventuelle åpninger inn til loft med netting.

Bekjempelse – bli kvitt vepsen

  • Dekk deg godt til for å unngå å bli stukket.
  • Insektmiddel kan benyttes. Vi anbefaler at du får tips og råd fra en forhandler samt leser bruksanvisning nøye før du bruker insektmiddelet.
  • Ta en plastpose rundt vepsebolet, knyt posen igjen og legg den i fryseren. Vepsen vil dø i løpet av noen timer.
  • Det bør utvises forsiktighet hvis vepsebolene er store eller hvis noen i nærheten av bolet er allergiske. Ta kontakt med en skadedyrbekjemper hvis du er i tvil!

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer Tips og råd