Kakerlakker i hus – kan være vanskelig å bli kvitt

Kakerlakker kan ramme både hus, leiligheter og bygårder, og kan være vanskelige å bli kvitt på egenhånd. De er omtrent altetende og spiser og ødelegger alt fra matvarer til klær, plast og bøker. I tillegg kan de grise til med illeluktende sekret og ekskrementer. De beveger seg fra søppel, matavfall og kloakk til matvarer og innbo, og de kan utgjøre et alvorlig helseproblem i form av både smittebæring og allergier. Når det oppdages kakerlakkangrep i Norge er det i de aller fleste tilfeller Tysk kakerlakk. Tysk kakerlakk trenger varme og fuktighet og trives derfor spesielt godt på bad, vaskerom og kjøkken. En annen art, Orientalsk kakerlakk, håndterer kjøligere forhold og kan finnes i for eksempel kjellere og avløp.

Bilder av kakerlakk, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

 • Fysiske observasjoner: Kakerlakker er nattaktive dyr. Hvis du ser en kakerlakk er det sannsynligvis flere i nærheten.
 • Ubehagelig og sjenerende lukt.
 • Ekskrementer: kan ligne på kaffegrut eller sort pepper. Avføring fra større kakerlakker kan være mer sylindriske.
 • Spor av sekret: Se etter merker på gulvet og langs lister.

Forebygging

 • Sikre og kontroller varer, bagasje og andre ting som kommer fra utlandet til Norge (spesielt fra tropiske land). Sjekk bagasjen og rist innholdet grundig.
 • Frys koffert, klær etc. for å drepe eventuelle kakerlakker.
 • Fjern tilgang på mat og vann.
 • Hold det rent og ryddig.

Bekjempelse

 • De liker varme, fuktige og mørke steder, så hold temperaturen og luftfuktigheten lav.
 • Bekjempelse kan være vanskelig og krever et omfattende program bestående av kartlegging, bekjempelse og etterkontroller.
 • Bekjempelse bør utføres av fagpersoner.