Boligselskap

Har du forsikringene du trenger? Mange er ikke klar over at forsikring mot råteskader og skadeinsekter ofte ikke inngår i en vanlig bygningsforsikring. Når du først har fått en råteskade eller skadeinsekter i boligen, kan kostnadene for tiltak bli store. Norsk Hussopp Forsikring tilbyr forsikringer for boligselskap (sameier, borettslag etc.). Hvilken forsikring som passer best vil være avhengig av både type bygning og øvrige bygningsforsikringer.

Bli kvitt ubudne gjester

Sikre eiers økonomiske interesser

Trygghet for beboere

Våre forsikringer:

Skadedyr
Bygningsforsikring for boligselskap som dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus.

Les mer >
Ekte hussopp
Omfatter skader på bygningsmessige konstruksjoner som skyldes ekte hussopp, husbukk, stripet borebille og stokkmaur.
Les mer >

Video om Norsk Hussopp Forsikring