Norsk Hussopp Forsikring tilbyr forsikringer for boligselskap (sameier, borettslag etc.). Hvilken forsikring som passer best vil være avhengig av både type bygning og øvrige bygningsforsikringer.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en gjennomgang av mulige forsikringsdekninger innenfor områdene råteskader, insektskader og bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus.

Trygghet for beboere

Vil være en ekstra trygghet for beboere.

Sikre eiers økonomiske interesser

Denne typen skader kan bli kostbare

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Forsikringen kan omfatte

Bekjempelse av skadeinsekter som veggedyr, kakerlakker, stokkmaur og andre skadeinsekter etter påvist aktivitet
Bekjempelse av mus og rotter innvendig etter påvist aktivitet
Skader på bygningsmessige konstruksjoner som skyldes: Stokkmaur, husbukk og stripet borebille
Skader som følge av ekte hussopp og andre råtesopper
Forsikringen dekker skader som har utviklet seg under avtaleperioden

I tabellen over ser du en forenklet fremstilling av vilkårene.