Boligselskap

Forsikring av boligselskap

Vi tilbyr forsikringer for boligselskap (sameier, borettslag etc.), og er Norges ledende forsikring av råteskader og skadeinsekter – 1,2 millioner boligeiere er allerede trygge hos oss.

Har ditt boligselskap forsikringene dere trenger?

Mange er ikke klar over at forsikring mot råteskader og skadeinsekter ofte ikke inngår i en vanlig bygningsforsikring. Når du først har fått en råteskade eller skadeinsekter i boligen, kan kostnadene for tiltak bli store.

Norsk Hussopp Forsikring tilbyr forsikringer for boligselskap (sameier, borettslag etc.). Hvilken forsikring som passer best vil være avhengig av både type bygning og øvrige bygningsforsikringer.

Her er 3 gode grunner til å ha råte- og skadedyrforsikring:

Play Video

Skadedyrforsikring

Bygningsforsikring for boligselskap som dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus.

Ekte hussopp forsikring

Omfatter skader på bygningskonstruksjoner som skyldes ekte hussopp, husbukk, stripet borebille og stokkmaur.

Økende risiko i både nye og eldre boliger​

Skader oppstår både i nyere og eldre boliger – og ofte på steder der det er vanskelig å oppdage problemene. Derfor er skadene som regel blitt ganske omfattende når de først er synlige – og kostnaden for tiltak kan koste deg dyrt. 

Et mildere og våtere klima øker risikoen ytterligere. Likevel står over halvparten av huseiere i Norge uten forsikring mot råte, insekter og skadedyr.

Hvem er vi?