Stripet borebille

Fotografi av stripet borebille sett gjennom mikroskop

Stripet borebille (Anobium punctatum) er en av Norges vanligste treborende insekter. Det er larvene som gjør skade i treverket. Hvis angrep ikke oppdages og stanses i tide, kan deler av treverket bli pulverisert og bæreevnen betydelig svekket.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på stripet borebille

 • Voksne individer kan bli 2–4 mm lange, mens larvene varierer fra 5–6 mm før forpupping.
 • Voksne individer har tredelt kropp, bakkroppen er brun med vertikale striper, brystskjoldet er noe mørkere og gjemmer hodet.
 • Larvene er hvite med krummet rygg.
 • Små runde hull i treverket, med 1–2 mm i diameter, kan være tegn på borebilleangrep. Dette heter flygehull.
 • Ved aktive angrep kan man se små hauger med fint, lyst mel. Melet er gjerne synlig på sensommeren når larvene gnager flygehull før de går i forpupping.
 • Hvis flygehullene ser gamle og mørke ut, og boremelet har en mørkere gulfarge, tyder det på at angrepet er utdødd.
Lyse borehull og lyst boremel kan indikere aktivt angrep.
Lyse borehull og lyst boremel kan indikere aktivt angrep. © Foto: Effecta AS
Fotografi av stripet borebille sett gjennom mikroskop
Stripet borebille er et av våre vanligste treborende insekter.
Mange små flygehull etter stripet borebille. Vi ser også lyst boremell. Både hull og boremel er lyse og tyder på aktivt angrep.
Mange små flygehull etter stripet borebille. Vi ser også lyst boremell. Både hull og boremel er lyse og tyder på aktivt angrep. © FOTO: Mycoteam

Slik lever stripet borebille

Larvene til stripet borebille gjør skade ved å gnage ganger og hull i treverk. De angriper de fleste typer treverk, både gammelt og nytt. Hunnene legger egg i sprekker eller hull, som gjerne er laget av billen selv når den forlater treverket. Etter tre–fire uker klekkes eggene og ut kommer larven.

For at en larve skal utvikle seg er den avhengig av over 12 % fuktighet i treverket (som tilsvarer en luftfuktighet på 60%). Avhengig av tresort, bruker larven tre–fem år på sin utvikling. Under denne tiden lager den ganger i treverket. Når larvestadiet er over, vil den forpuppe seg og ut kommer et voksent individ. 

Det voksne individet forlater treverket gjennom flygehull som er 1–2 mm store. Dette skjer som regel mellom juni og august. Når det observeres flygehull er derfor angrepet med sikkerhet minst tre år gammelt. Hvis det er tett med flygehull, skyldes det mange generasjoner med borebiller, og skaden kan være omfattende.

Hvordan bli kvitt stripet borebille

 • For å unngå borebilleangrep må treverk holdes tørt (luftfuktighet under 60 %).
 • Bekjempelse av stripet borebille innebærer som regel naturlig sanering, der fuktforhold utbedres.
 • Du kan bekjempe borebille og larvene ved bruk av insektmidler dersom naturlig sanering ikke gir effekt. Dette bør utføres av sertifiserte skadedyrbekjempere.

Når bør du kontakte hjelp?

Så fort du mistenker at boligen er angrepet av stripet borebille bør du kontakte ditt forsikringsselskap eller en skadedyrbekjemper.

Slik unngår du stripet borebille

 • Larvene angriper ikke impregnert treverk. Impregnering av treverk er derfor et godt forebyggende tiltak.
 • Larvene er avhengige av forhøyet fuktnivå kombinert med temperaturer på rundt 20–25 grader. For å unngå stripet borebille bør man først og fremst holde huset tørt og unngå fuktskader.