Sølvkre

Nærbilde av sølvkre. Kroppen er skjelldekket, flattrykt og dråpeformet

Sølvkre (Lepisma saccharina) er vingeløse insekter i ordenen børstehaler. Sølvkre er vanlige å se i norske hjem og er harmløse. Sølvkre forveksles ofte med skjeggkre som tilhører samme orden. Sammenlignet med skjeggkre er sølvkreene mindre med lysere farge, og har kortere haletråder og antenner. I tillegg har sølvkreene mindre behåring enn skjeggkre. Selv om sølvkreene kan være plagsomme, er de ikke farlige. De biter ikke på mennesker og utgjør ingen helsefare.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på sølvkre

 • Sølvkre har flere likhetstrekk med skjeggkre, men er noe mindre. Voksne individer er 7-12 mm lange og nyklekte nymfer er 2 mm lange.
 • Kroppen er skjelldekket, flattrykt og dråpeformet, med to antenner og tre haletråder. Fargen er sølvglinsende.
 • Sølvkre er sjelden alene, så ser du én, er det ofte flere.
 • De kommer ofte frem på natten og kan gjemme seg i sprekker, dårlige fuger og løse gulvbelegg.
 • Limfeller kan benyttes for å avklare om det er sølvkre.
 • Usikker på om det er sølvkre eller skjeggkre? Les også: Forskjeller og likheter mellom sølvkre og skjeggkre her.
Et sølvkre sett ovenfra
SØLVKRE: Voksne individer er 7-12 mm lange (uten antenner og haletråder)
Bilde viser at skjeggkre har langt mer behåring enn sølvkre
Sølvkre vs. skjeggkre. Skjeggkreet har betydelig mer behåring
Viser bakkroppslegdd på sølvkre vs. skjeggkre
Siste bakkroppsledd er bredere hos skjeggkre enn hos sølvkre

Slik lever sølvkre

Sølvkre trives best på mørke steder med relativ luftfuktighet på over 60 prosent. Man finner dem derfor ofte i rom som er fuktige og varme – slik som bad, kjøkken og i kjellere. Sølvkre er altetende, men livnærer seg stort sett på brødsmuler, gryn, muggsopper, papir, tapetklister og lignende.

Siden sølvkre foretrekker fuktige miljøer, kan funn indikere at huset har en fuktskade eller fuktproblem i form av dårlig ventilasjon, dårlig drenering, stadige vannansamlinger eller andre forhold som danner fuktighet. Man bør derfor alltid forsøke å finne årsaken til fuktigheten for å vite hvorfor sølvkreene er der.

Sølvkre kan bli opptil fire år gamle. Under normale forhold gjør de ingen eller liten skade. Dersom fuktigheten er tilstrekkelig høy, kan de ødelegge bøker og kunst i arkiver og museer ved at de kan livnære seg på cellulosen i papir.

Hvordan bli kvitt sølvkre?

 • Sølvkreene liker fuktige forhold og funn kan indikere at huset har en fuktskade eller fuktproblem. Man bør derfor utbedre eventuelle fuktskader.
 • Uttørkingsstrategi, ved for eksempel bruk av forhøyet temperatur i varmekabler, er effektivt.
 • Fjern gjemmesteder ved å reparere eventuelle skader som løse gulvbelegg og dårlige fuger.
 • Det er lurt å fjerne matkilder ved å rense sluk godt og rengjøre hyppig. Støvsuging er å foretrekke, siden rengjøring med vann kan gi dem etterlengtet fukt.
 • Bruk av limfeller.

Når bør du kontakte hjelp?

Dersom man har store problemer med sølvkre og ingen av de anbefalte tiltakene har effekt, kan små mengder med kjemiske midler benyttes for å redusere bestanden. Det må gjøres av fagfolk og det gjøres oppmerksom på at dette ikke er det foretrukne tiltaket mot sølvkre.

Slik unngår du sølvkre

 • Støvsug ofte, sørg for generelt god rengjøring og hold det ryddig.
 • Gjør forholdene ugunstige for dem ved å fjerne kilder til fuktighet og senk fuktigheten i rommet.
 • Rens slukene.
 • Sørg for god ventilasjon.
 • Tett igjen sprekker og mulige gjemmesteder. Dette er også viktig for å forhindre at de legger egg i eventuelle sprekker.