Pelsbille

Det er vanlig at pelsbiller forviller seg inn

Pelsbillen er lett å kjenne igjen fordi den har en hvit oval flekk på hver vinge. Den er vanlig ute i norsk natur hvor den lever av pollen og nektar. Billene kan derfor komme flygende inn gjennom åpne vinduer på sommeren. Både voksne pelsbiller og larvene kan også komme krypende fra fuglereder. De er aktive, og kan vandre ganske langt. Det er larvene til pelsbillen som kan gjøre skade innendørs.

Larvene er brune med mørke hår som peker bakover. På bakkroppen har den en penselformet dusk. Larvene er svært små når de klekkes, men kan bli opptil 1 cm lange. Hovednæringskilden til larvene innendørs er døde insekter, inntørkede muse- og rottekadaver i vegg og gulv, samt gjenstander av ull, skinn og silke. De kan også spise på frø og korn, men dette er ikke hovednæringskilden.

Det er vanlig at pelsbiller forviller seg inn. Dersom man bare finner noen få biller eller laver trenger man ikke sette i gang noen bekjempelse. Hvis det er mange biller eller larver kan det være lurt å sjekke tekstiler, møbler og tepper for finne ut hvor larvene forekommer. Angrepne gjenstander må enten kastes eller behandles. Siden pelsbiller lever ute i norsk natur tåler de lave temperaturer godt.

Bilder

Tegn på forekomst

  • Synlige biller. De er lette å kjenne igjen på grunn av den hvite ovale flekken på hver vinge.
  • Hull og skader på tekstiler kan være et tegn. Det er larven som gjør skade så se i tilfellet også etter larver.

Forebygging

  • Støvsuging og normalt renhold. Dersom du mistenker biller eller larver i støvsugerposen anbefales det å kaste den eller at den legges i fryseren.
  • Pelsbillen kan livnære seg på ull, pels og silke. Hvis du pakker bort slikt tøy bør det oppbevares i tette poser/kasser.

Bekjempelse

Gjenstandene som er angrepet kan med fordel rengjøres grundig med støvsuging, risting og børsting eller varmebehandles over 60 ⁰C om de tåler det. Grundig støvsuging av skuffer og skap, langs lister og sprekker i gulvplanker er også viktig. Det er viktig at støvsugerposen kastes umiddelbart etter bruk, eller legges i fryser.

  • Sørg for godt renhold. Støvsug og vær ekstra nøye i sprekker og kroker.
  • Angrepne gjenstander må behandles. Rengjør grundig med støvsuging og/eller rist godt utendørs.
  • Gjenstandene kan varmebehandles over 60⁰C. Husk å sjekke at plaggene tåler det.
  • Frysebehandling kan benyttes, men fordi billene lever utendørs tåler de lave temperaturer godt. Det er derfor ikke sikkert at temperaturen i en vanlig fryser er lav nok.
  • Les mer om hvordan du blir kvitt møll og tekstilbiller.