Museumsbille

Vanlig både utendørs og innendørs

Museumsbillen er 2,2-3,6 mm lang, eggformet, svart eller brunsvart med hvite og brungule tverrstriper på kroppen. Larvene blir 4-5 mm lange, er gulbrune og hårete med «hårbørster» bakerst på kroppen. Museumsbillen er svært vanlig både utendørs og innendørs i Norge. De voksne billene lever av nektar og pollen. Larvene lever av tørre døde insekter eller edderkopper, men de kan også spise tørre døde åtsler, fjær, pels og ull. De finnes ofte i fuglereder som er skjermet for regn.

Museumbillen blir ofte funnet i vinduskarmen. Innendørs kan larvene være i aktivitet hele året. Det er kjent at larvene kan gnage på tekstiler av ull og silke selv om få tilfeller av skade er rapportert. Hullene etter larvene er mer spredt enn de etter klesmøll og man vil også finne tomme larvehuder på tekstilene.

Det kan bli mange museumsbiller innendørs dersom larvene finner mye mat, som døde fluer. Larvene er svært aktive og kan også komme fra fuglereder i konstruksjonen. Museumsbillen er en svært vanlig gjest å få i huset. Godt renhold for å fjerne døde insekter er beste metode både for å forhindre at billene blir tallrike, og som bekjempelse.

Siden larvene tåler overvintring i norsk natur har frysing av angrepne tekstiler liten effekt. Det beste er å riste tekstilene utendørs eller vaske dem. Tekstiler kan også varmes opp til over 60 ⁰C dersom de tåler det.

Bilder av museumsbillen

Tegn på forekomst

  • Synlige biller i vinduskarmen.
  • Hull og skader på tekstiler av ull og silke kan være et tegn. Se i så fall også etter avslørende tomme larvehuder.

Forebygging

  • Museumsbillen er en vanlig gjest innendørs i Norge, men hyppig støvsuging for å fjerne tørre døde insekter hindrer billene i å bli tallrike innendørs.
  • Larvene kan livnære seg på ull, pels og silke. Hvis du pakker bort slikt tøy bør det oppbevares i tette poser/kasser.

Bekjempelse

  • Tekstiler som er angrepet kan med fordel rengjøres grundig med støvsuging, risting utendørs og børsting. Eller varmebehandles over 60 ⁰C om de tåler det. Frysing har liten effekt siden larvene tåler overvintring utendørs i Norge.
  • Støvsuging eller feiing for å fjerne matkilden i form av døde insekter er den beste bekjempelsen.