Forebygg skadeinsekter

Sjekkpunkter for å forebygge skadeinsekter
Sjekkpunkter for å forebygge skadeinsekter

Sjekkpunkter for forebygging av skadeinsekter og insektskader

Både insektskader og det å bli kvitt insekter som har bosatt seg i huset eller på hytta kan bli svært kostbart. I tillegg kan det være stressende og belastende å vite at man deler badet, kjøkkenet eller senga med uønskede småkryp. Det er ikke mulig å sikre seg helt mot skadeinsekter, men det er heldigvis mange forebyggende tiltak som kan gjøres for å redusere sjansen for ubehagelige opplevelser.

Mange insekter trives ekstra godt i fuktige miljøer og i råtebefengt treverk. Å unngå fukt og å finne eventuelle årsaker til fuktproblemer vil derfor medvirke til et miljø som er mindre attraktivt for insektene. De fleste insekter er på jakt etter mat og det er generelt viktig med et godt renhold for å hindre mattilgang. Sørg også for tilfredsstillende tetting av boligen slik at skadedyrene ikke kommer inn.

Utendørs

Utendørs er det viktig å holde det rent og ryddig, fjerne tilholdssteder for maur og andre insekter samt å gjennomføre tettetiltak for å hindre at skadeinsektene kommer seg inn i huset.

Sørg for å gjøre forholdene så ugunstige som mulig i forhold til reirdannelse og mattilgang slik at skadeinsektene ikke trives. Først og fremst er det viktig å holde det rent og ryddig. Busker, planter, vedstabler og lignende helt inntil grunnmuren bør unngås, fordi det på slike steder er gode forhold og bedre levevilkår for insektene. Et belte med grus rundt grunnmuren virker forebyggende og er mindre attraktivt for maur enn for eksempel heller fordi mauren ikke liker å ferdes på småstein og grus. Merk at det er mindre sannsynlig at impregnert treverk angripes.

Videre er det viktig å forebygge mot at insektene kommer seg inn, bosetter seg og gjør skader. Tett sprekker og hull i grunnmur, og sjekk lister rundt dører og vinduer for å sikre at de ikke kommer seg inn i utgangspunktet.

Innendørs – bli kvitt insekter inne

Har insektene først kommet seg inn gjelder det å gjøre levevilkårene så dårlige som mulige. Fuktkontroll og godt renhold er enkle og effektive metoder.

Mange insekter trives ekstra godt i fuktige miljøer. Ved å sørge for god ventilasjon, holde huset tørt, fjerne kilder til fukt og unngå fuktskader reduseres risikoen for angrep.

Videre gjelder det å sørge for generelt godt renhold og hyppig støvsuging. Insekter er på jakt etter mat og de fleste liker ikke skinnende rene hus uten mattilgang. Et unntak er veggedyr, som lever av vårt blod og ikke påvirkes av renhold. Problemet med veggedyr er økende og dersom du våkner med fysiske stikk og reaksjoner på kroppen anbefales det å kontrollere sengen for veggedyr.

Kjøkken og bad

På kjøkken og bad gjelder samme anbefaling om godt og jevnlig renhold. I tillegg er det viktig at mat oppbevares i tette beholdere. Tett igjen sprekker og mulige gjemmesteder, eksempelvis sprekker i fuger på badet. Dette er også viktig for å hindre at det legges egg i eventuelle sprekker. Sluket er et matfat for sølvkre og bør renses.

Les også: Slik unngår du insekter på kjøkkenet

Kjeller og loft

Kjeller og loft er typiske steder for angrep og dersom det ikke kontrolleres jevnlig kan man risikere at eventuelle angrep ikke oppdages i tide og får utvikle seg. Mye husedderkopper i kjelleren kan være tegn på fukt. Ved lagring av klær, spesielt ull, anbefales det å ta forhåndsregler for å unngå ubehagelige opplevelser når tekstilene igjen skal tas frem.

Les mer om: Insekter og insektskader

På reise

Veggedyr og kakerlakk er typiske insekter man får med seg som blindpassasjer på reise. Det er viktig å være oppmerksom på at man kan få disse insektene også her i landet. Det er primært tre smitteveier for veggedyr: På reise i utlandet, på reise i Norge og «venne-smitte». Det er viktig å forebygge også her hjemme.

Les også: Smitteveier for veggedyr | Kjennetegn og tips til forebygging

Bekjempelse av skadeinsekter dekkes ikke automatisk av forsikringen. Les mer om Råte- og skadedyrforsikring