Blåbukk

Ikke nødvendig med bekjempende tiltak

Blåbukk er en blåsvart eller fiolettglinsende bille som finnes nesten overalt i Norge. Først og fremst er den en hyppig gjest i fyringsved, og annet trevirke hvor det sitter igjen tørr bark. Blåbukken regnes ikke som et skadedyr, og den gjør ingen skade på hus. Den forsvinner når næringsinnholdet i barken er borte, derfor er det heller ikke nødvendig å bekjempe den.

Bilder av blåbukken og typiske kjennetegn

Tegn på angrep – slik kjenner du igjen blåbukk

  • Billen kan kjennes igjen på dens blåsvarte, metalliske farge og lange antenner. Den voksne billen er lettest å få øye på i juni og juli måned, etter at forpupping har funnet sted. Knitrer det og beveger seg i vedkassen eller vedlageret høst og vinterstid, er det som regel blåbukken.
  • Tofarget boremel: Blåbukken spiser både av barken og veden og boremelet har derfor to farger – lyst og mørkt.
  • Furer i overflaten av treverket.
  • Ovale, avrundede hull som leder inn til puppekamret, som vanligvis er 2-3 cm dypt.

Forebygging – slik unngår du blåbukk

  • For å unngå blåbukk, tørk og lagre ved utendørs og bær det inn kort tid før bruk.
  • Flytt veden ut dersom blåbukken blir plagsom. Her kan du lese mer om lagring av ved.
  • Dersom det sitter igjen barkrester på treverket er det beste tiltaket å fjerne barken. Da forsvinner også blåbukken.

Bekjempelse

  • Blåbukken gjør ingen skader på bygninger og forsvinner av seg selv når tilgang på bark er borte. Det er derfor ikke nødvendig å igangsette bekjempende tiltak.

Les mer om: Insekter Skadedyr Råte Fuktproblemer Tips og råd