Blåbukk

Nærbilde av blåbukken med den karakteristiske blåsvarte fargen

Blåbukk er en blåsvart eller fiolettglinsende bille som finnes nesten overalt i Norge. Først og fremst er den en hyppig gjest i fyringsved, og annet trevirke hvor det sitter igjen tørr bark.  Blåbukken regnes ikke som et skadedyr, og den gjør ingen skade på hus. Den forsvinner når næringsinnholdet i barken er borte, derfor er det heller ikke nødvendig å bekjempe den.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på blåbukk

Bilde av lokale skader i bærende takkonstruksjon forårsaket av blåbukk.
  • Billen kan kjennes igjen på dens blåsvarte, metalliske farge og lange antenner.
  • Den voksne billen er lettest å få øye på I juni og juli måned, etter at forpupping har funnet sted.
  • Knitrer det og beveger seg i vedkassen eller vedlageret høst og vinterstid, er det som regel blåbukken.
Nærbilde av blåbukk forfra
Bilde av blåbukklarver i sluttstadiet. Larvene er ca 2 sm lange.
Nærbilde av blåbukken med dens karakteristiske blåsvarte farge.

Slik lever blåbukk

  • Først og fremst er blåbukken en hyppig gjest i fyringsved, og annet trevirke hvor det sitter igjen tørr bark. 
  • Blåbukken gjør ingen skader på bygninger og forsvinner av seg selv når tilgang på bark er borte. Det er derfor ikke nødvendig å igangsette bekjempende tiltak.

Hvordan bli kvitt blåbukk

  • For å unngå blåbukk, tørk og lagre ved utendørs og bær det inn kort tid før bruk.
  • Flytt veden ut dersom blåbukken blir plagsom. Her kan du lese mer om lagring av ved.
  • Dersom det sitter igjen barkrester på treverket er det beste tiltaket å fjerne barken. Da forsvinner også blåbukken.

Når bør du kontakte hjelp?

Blåbukken gjør ingen skader på bygninger og forsvinner av seg selv når tilgang på bark er borte. Det er derfor ikke nødvendig å igangsette bekjempende tiltak.

Slik unngår du blåbukk

  • Unngå å tørr ved og annet treverk innendørs.