Tekstilmøll | Klesmøll

I Norge er klesmøll det insektet som gjør størst skade på klær og andre tekstiler i hjemmet. Denne møllarten er opprinnelig av tropisk opphav, men er blitt utbedret innendørs over store deler av landet. Det er ikke den fullvoksne møllen som lager skader, men larvene som spiser på tekstiler. Larvene lever av hornstoff, som blant annet finnes i animalske produkter som ull, fjær, skinn og pels.

Klesmøllen kjennetegnes med ensfargede gullglinsende forvinger og lysegule bakvinger. Arten har synlig gul behåring på hode, og lys frynsete behåring langs ytterkantene av vingene. Lengden på kroppen er 5-8 mm. Det er vanlig å oppdage disse på sommeren og høsten, men kan finnes i alle stadier året rundt i oppvarmede hjem og lagerbygg.

Mindre vanlig er også skadevolderen pelsmøll (Tinea pellionella). Pelsmøll lever normalt utendørs i Norge, og den foretrekker lavere temperatur og høyere fuktighet enn klesmøll. Fargen på forvingene er grågule, og de har en kroppslengde på ca. 5-8 mm.

Tegn på forekomst – har jeg klesmøll?

 • Uregelmessige hull i tekstiler som brukes sjeldnere. Det er larven som gjør skade, så se i tilfellet også etter larver.
 • Larvene produserer spinntråder og rør. Disse kan ofte observeres i tilknytning til tekstilhull
 • Synlige voksne gule møll

Forebygging – slik unngår du møll

 • Tekstiler av animalsk opprinnelse burde oppbevares i tette beholdere. Unngå bruk av pappesker hvor det er mulig.
 • Regelmessig rist klær og tekstiler. Larver utvikler seg ikke i klær som brukes, og egg sitter løst på materialer.
 • Les også: Tekstilskadedyr | Tips til lagring av ullklær

Bekjempelse – slik blir du kvitt møll

Ved bekjempelse av klesmøll er det ofte flere tiltak som må gjøres parallelt for å oppnå et vellykket resultat. Tiltakene må gjennomføres over lengre tidsperioder for å sikre resultat, ettersom eggutviklingen tar ca. 24 dager.  

 • Vask infiserte tekstiler på 60 ⁰C
 • Tekstiler som ikke tåler høye temperaturer kan fryses (-18  ⁰C) i 3-4 dager.
 • Støvsug grundig rom som er infiser. Da spesielt nøye i sprekker og langs lister
 • Unngå hyppig vasking i utsatte områder. Vaskingen kan tilføre fuktighet til larvene, som gir gunstige forhold for videre utvikling
 • Feromonfeller: dette er feller med lukt som tiltrekker møll. Dette brukes både ved kartlegging av omfang og ved pågående bekjempelser
 • I noen tilfeller kan angrep være svært omfattende, for eksempel angrep i store bodområder. Da vil det kunne være nødvendig med bistand av skadedyrbekjemper.

Les også: Næringsmiddelmøll | Melmøll og tørrfruktmøll eller gå tilbake til overordnet side om møll