Fuktproblemener & annet

Tips, råd og informasjon knyttet til fuktproblemer

I forsikringssammenheng skilles det mellom råtesopper og «andre soppgrupper» som eksempelvis muggsopp og svertesopp. Det er kun råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade på bygningene og det er kun disse som er dekket av forsikringen. Fukt og påfølgende problemer er derimot svært vanlige i norske hjem, og her gir vi derfor tips og nyttig informasjon knyttet til disse problemområdene.