Tips, råd og informasjon knyttet til fuktproblemer

I forsikringssammenheng skilles det mellom råtesopper og «andre soppgrupper» som eksempelvis muggsopp og svertesopp. Det er kun råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade på bygningene og det er kun disse som er dekket av forsikringen. Fukt og påfølgende problemer er derimot svært vanlige i norske hjem, og her gir vi derfor tips og nyttig informasjon knyttet til disse problemområdene.

Sjekk huset utvendig på 1-2-3

Sjekk huset utvendig på 1-2-3

Utvendig treverk må vedlikeholdes for å unngå råte. Ved jevnlig kontroll av huset kan en oppdage og avverge tilløp til skader tidlig.

Råte- og skadedyrforsikring er viktigere enn mange tror

Råte- og skadedyrforsikring er viktigere enn mange tror

De fleste boligeiere har forsikret boligen. Mange vet derimot ikke at skader på bygningen som følge av råte og skadedyr ikke inngår i standardforsikringen.

Tips ved isolering av kjeller

Tips ved isolering av kjeller

Isolering av kjelleren gir mulighet til å ta i bruk verdifulle kvadratmeter, men det medfører også fare for fukt, kondens og råteskader.