Mørketid er kre-tid

skjeggkre vs sølvkre
Bakkroppsledd på skjeggkre (t.v.) og sølvkre.

Ser du flere skjeggkre og sølvkre nå enn ellers? Det er fordi mørketiden øker sannsynligheten for at du får øye på dem.

Mens de fleste insekter går i dvale når vinterkulda setter skikkelig inn, gjelder ikke dette verken sølvkre eller skjeggkre. De lever i stedet sammen med oss i de oppvarmede husene våre, og du kan finne dem hjemme året rundt.

– Skjeggkre og sølvkre er nattaktive insekter som skyr lyset. Det er altså ikke flere av dem nå i mørketiden, du ser dem bare lettere enn før, forklarer biolog og fagspesialist Ragna Byrkjeland i Norsk Hussopp Forsikring.

Altså er det en fordel med mørketid om du vil sjekke om du har sølvkre eller skjeggkre hjemme:

– Vær oppmerksom når du står opp og slår på lyset om morgenen! Begge insektene er raske og vil pile av sted for å gjemme seg når lyset skrus på, forteller hun.

Hvordan bli kvitt kreene

Sølvkre og skjeggkre gjør ingen skader på boligen din, biter ikke og utgjør ingen helsefare. 

– De kan likevel oppleves som ekle og ubehagelige, og skjeggkre kan være spredt over store områder i boligen. I motsetning finnes sølvkreet oftest lokalisert på våtrom og oppleves av den grunn som mindre plagsom, forklarer biologen.

Hun trekker også fram skjeggkreenes klatreegenskaper.

– Hvis du observerer at insektet faller ned fra for eksempel taket, er det trolig skjeggkre. De kommer seg stort sett dit de vil, noe sølvkreet ikke får til, forklarer Byrkjeland.

– For sølvkre kan du gjøre enkle tiltak selv med å øke temperaturen på badet og sørge for god ventilasjon. Sammen med regelmessig støvsuging kan dette bidra til å begrense bestanden, sier biologen. 

Sølvkre kan bety fuktskade

Om det er sølvkre du har fått i hus, så kan det bety at huset har et fuktproblem. Det kan være dårlig ventilasjon, drypplekkasjer, dårlig drenering, stadige vannansamlinger, eller andre forhold som skaper fuktighet. Man bør derfor alltid forsøke å finne årsaken til at sølvkreene er der.

– Typisk for sølvkreene, er at de liker fuktige forhold. Man finner dem derfor ofte på badet, vaskerommet, kjøkken og i kjelleren, som kan ha høyere fuktighet. Skjeggkre trives også i fuktige omgivelser, men tåler i tillegg at det er tørrere, forklarer hun.

Pakk ut av pappen utendørs

Ettersom skjeggkre blir stadig vanligere i Norge, er spredningsveiene mange. De kan for eksempel spres gjennom emballasje på varer du tar med inn i boligen,  fra jobben, barnehagen, skolen, fra andre hjemmet, eller bli med hjem som ubudne passasjerer etter besøk på et bibliotek eller et museum.

– I Norge lever sølvkre og skjeggkre bare innendørs. Det betyr at de må transporteres inn ved hjelp av oss eller med ting vi bringer inn i huset, for eksempel pappesker og annen emballasje, sier Byrkjeland og legger til at:

– Et tips hvis du vil unngå å ta dem med deg inn, er derfor å pakke ut ting som er emballert i papp utenfor boligen din istedenfor inne.

Betydelig redusert bruk av gift

Skjeggkre ble første gang oppdaget i Norge i 2013. Siden den gang har forekomsten eksplodert, og man finner i dag skjeggkre over hele landet.

Etter flere år med forskning i regi av FHI, initiert av Norsk Hussopp Forsikring, er det blitt utviklet en god bekjempelsesmetodikk for skjeggkre. Mengden gift som brukes er betydelig redusert og måten gift legges ut på har ført til at bekjempelsen er svært effektiv.

skjeggkre
Skjeggkre finnes i hele landet. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Slik sjekker du om det er sølvkre eller skjeggkre du har fått i hus:

  • Skjeggkreet er det største av dem. Mens sølvkreet er 10-12 millimeter langt, kan skjeggkreet bli opptil 18 millimeter.
  • Skjeggkreet er, som navnet tilsier, mer «skjeggete» av utseende. Behåringen er spesielt fremtredende på fremre del av kroppen.
  • Mens sølvkreet er lysegrått og gjerne sølvglinsende, er skjeggkreet grått med spraglete flekker.
  • På sølvkreet er haletrådene kortere enn halve kroppslengden.
  • På skjeggkreet er haletrådene like lange som selve kroppen, eller til og med lengre.
  • Hos skjeggkreet peker sidetrådene ofte vinkelrett ut til siden. Hos sølvkreet har de smalere vinkel.
  • Det siste leddet i bakkroppen er bredere hos skjeggkreet enn hos sølvkreet.
  • Skjeggkreet kan, i motsetning til sølvkre, klatre opp glatte, loddrette flater.

Les også:

Hør biologens tips om veggedyr, skjeggkre og sølvkre
Skjeggkre – slik holder du krypene borte
Sølvkre
Skjeggkre
Forskjeller og likheter mellom sølvkre og skjeggkre