Skal du bake før jul? Sjekk melet for biller og andre insekter

Melsmalmott – også kjent som melmøll – er ikke uvanlig å finne i norske hjem. Il.foto: Shutterstock

Det er tid for julebakst, og vi er mange som fisker fram mel og andre tørrvarer fra kjøkkenskapet. Kjøpt en eller annen gang, men vi husker ikke når … I så fall bør vi være ekstra på vakt. – Ser du noe som lever, så kast hele posen ut av huset umiddelbart, sier biologen.

Julebakst øker sjansen for at flere oppdager biller eller andre insekter blant tørrvarer på kjøkkenet. Dette er individer som livnærer seg på mel, havregryn, frokostblandinger, nøtter og tørrfôr til dyr.

– Næringsmiddelskadedyr som brunsvart melbille, rismelbille, melsmalsmott og tørrfruktsmalmott gjør ingen skader på huset ditt, men larvene kan forurense matvarene dine, forteller Ragna Byrkjeland, biolog i Norsk Hussopp Forsikring.

Roter på tørrvarer når julevasken tas

Hvem som helst kan få disse ubudne gjestene i hus – og ofte handler det bare om uflaks. Allikevel anbefaler biologen å følge noen gode råd og gjøre tiltak som vil minimere sjansen for å få trøbbel med melbiller og smalmotter, også kjent som møll.

– Oppbevar mel og kornprodukter i tette beholdere, for eksempel i glasskrukker eller bokser av glass eller hard plast. Sørg for at skap og skuffer er ryddige og rene, og sjekk matvarer jevnlig. Melvarer som har stått urørt lenge er spesielt utsatt. Det kan være smart å sjekke alle tørrvarer når julevasken tas, sier hun.

Brunsvart melbille

Brunsvart melbille er et vanlig syn i mange norske hjem, og kan leve i opptil to måneder uten mat.

– De kommer som oftest inn i bygningen via en infisert melpose, dyrefôr eller lignende. Bor du i en leilighet kan de også komme fra naboleiligheten. Men som regel kan større angrep forebygges ved å ha gode forebyggende rutiner, forklarer Byrkjeland.

Utviklingen fra egg til voksen bille tar omkring tre måneder, og deretter kan de leve i tre-fire år.

– Hunnen legger eggene i de matvarene de lever i, og kan legge så mye som 1000 egg i løpet av sin levetid. Eggene klekkes èn til to uker etter at de er lagt, forklarer biologen.

Andre melbiller vi kan oppleve inne i boligene våre er sagtannet melbille og rismelbille. Disse og brunsvart melbille lever kun innendørs i Norge.

– Oppbevar mel og kornprodukter i tette beholdere, for eksempel i glasskrukker eller bokser av glass eller hard plast, anbefaler biolog Ragna Byrkjeland i Norsk Hussopp Forsikring. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Melsmalmott og tørrfruktsmalmott

Det er næringsmiddelindustrien, som kornprodusenter, matprodusenter og drikkevareprodusenter, som har størst utfordringer med næringsmiddelskadedyr. Lokalene deres kan være et eldorado for insektene, og en god kilde til trivsel og næring. Insektene er lyssky og gjemmer seg på dagtid.

— Melsmalmott eller tørrfuktsmalmott kan havne i matvarer og bli med oss hjem fra butikken. De lever ikke ute i Norge. Du oppdager dem gjerne ved å finne spinntråder i mel og kornprodukter, og når melet eller kornet trekkes sammen i tette, illeluktende klumper. Du kan også finne tomme larvehylstre, forklarer biologen.

Når bør du kontakte hjelp?

I løpet av året sørger Norsk Hussopp Forsikring for at mange boligeiere får råd og veiledning for å bekjempe og forebygge mot insekter og skadedyr som melbiller, mel- og tørrfruktsmalmotter.

Heldigvis klarer de fleste å fjerne problemet med litt egeninnsats. Er uhellet ute, gir Byrkjeland følgende råd:

 • Tøm alle hyller og skap, og kast infiserte matvarer.
 • Støvsug veldig godt og spesielt i sprekker.
 • Kast eller frys støvsugerposen etter rengjøringen.
 • Sjekk resterende matvarer nøye.
 • Om du er usikker på om produkter er infiserte, kan matvarer som typisk angripes legges i fryseren et par dager.

Hjelper ikke dette, anbefaler biologen å ta kontakt med forsikringsselskapet eller et skadedyrselskap, for vurdering av videre tiltak.


Slik kan du forebygge og bekjempe næringsmiddelskadedyr

 • Oppbevar mel og andre kornprodukter i tette beholdere, for eksempel i bokser av glass eller hard plast.
 • Støvsug jevnlig og hold skapene ryddige og rene.
 • Sjekk matvarer jevnlig. Melvarer som har stått urørt lenge er spesielt utsatte.
 • Har du fått med deg ubudne gjester hjem via matvarer, kan du lett bli kvitt problemet ved å fjerne larvene eller hele matvaren.
 • Lokaliser bo- og formeringsstedet til billene (det er ofte en melpose, havregryn eller lignende) og kast eller frys denne.
 • Varer som er lett angrepet kan varme- eller frysebehandles. Frys varen i minimum 1 døgn ved -18 grader. Ved varmebehandling drepes melmøllen etter to timer ved +55 grader.