Flere forsikrer ikke hytta tilstrekkelig

En hytte i skogen
HYTTE: Mange hytter er plassert i skogkanter og andre landlige områder. Det kan øke sannsynligheten for å få uønsket besøk av eksempelvis mus og maur. Foto: iStock

Det finnes nesten en halv million hytter i Norge. Selv om hytta er viktig for norske hytteeiere, er det flere som slurver med forsikringen, erfarer Norsk Hussopp Forsikring.

For nordmenn er hytta ofte er et viktig samlingssted for familien. Om våren er det mange som stenger vinterhytta for sesongen, eller åpner sommerhytta.

– Når hytta skal stenges ned eller åpnes, er det ofte litt vedlikehold som må gjøres. I den forbindelse er det lurt å også sjekke at forsikringen er i orden. Vi får stadig henvendelser fra kunder som fortviler over at de har oppdaget råteskade eller skadedyr på hytta. Hvis man da mangler forsikring kan hyttedrømmen fort bli til et mareritt, sier mykolog Jørgen Skyrud Danielsen i Norsk Hussopp Forsikring, som er ekspert på sopp og råte.

Hytter kan ligge i utsatte områder

Ikke alle fritidsbolig-forsikringer inkluderer dekning for råte- og skadedyr automatisk. I flere tilfeller må man selv be om å få det med i forsikringspakken. Norsk Hussopp Forsikring opplever at mange ikke vet at det er mulig å forsikre seg mot råte- og skadedyr, og at en del hytteeiere er underforsikret.

– Det er lett å glemme at det er like stor risiko for skader på hytta som hjemme. I tillegg er mange hytter plassert i skogkanter og andre landlige områder, der det ofte er mer insekt- og dyreliv. Det kan øke sannsynligheten for å få uønsket besøk av eksempelvis mus og en rekke maurarter, sier Danielsen.

– Forsikring kan være litt vanskelig og er noe mange ikke tenker over så ofte. Når uhellet først er ute derimot, blir man veldig opptatt av hva forsikringen dekker, men da er det dessverre for sent, sier Danielsen.

Flest tar kontakt om råte eller maur

Råteskade, som skyldes for høy fukt i treverket over lang tid, og invasjon av maur, spesielt stokkmaur, er de vanligste årsakene til at hytteeiere kontakter forsikringsselskapet.

– Skader i krypkjellere og kondensskader i takverk og undertak er en gjenganger på hytter. Kondensskader gjelder særlig eldre hytter som har fått lagt inn strøm og vann. De er ikke dimensjonert for dagens fuktbelastning med innlagt vann, dusj og koking, og mangler ofte tilstrekkelig lufting og fuktsikring, forklarer mykologen.

En annen risiko med hytter og fritidsboliger, er at de ofte står tomme store deler av året, og noen hytteeiere glemmer eller nedprioriterer viktig kontroll og vedlikehold.

– Hvis det er et halvt år siden sist man besøkte hytta, kan mye ha skjedd. Ofte ser vi at skadene har vært der i lang tid, uten at eieren har oppdaget dem, sier Danielsen.