Økt bevissthet på veggedyr kan spare samfunnet for millioner

Forsker Anders Aak ved Folkehelseinstituttet (FHI) fortalte om det pågående forskningsprosjektet på veggedyr. Foto: Katrine Lunke

Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med å utvikle bekjempelsesmetoder mot veggedyr som er mer effektive og kostnadsbesparende enn dagens metoder. – Vi kan også redusere kostnader gjennom økt bevissthet, mener FHI-forsker.

Norsk Hussopp Forsikring fyller 85 år i 2023 og inviterte 10. mai til skadedyrseminar. På seminaret ble skadedyrstatistikken for 2022 presentert og forsker Anders Aak ved FHI presenterte foreløpige funn i et pågående forskningsprosjekt på veggedyr.

Kan spare 26 millioner

I snitt koster det 20 000 kroner å bli kvitt veggedyr, og FHI jobber med å utforske mulige bekjempelsesmetoder som kan redusere kostnaden, en forskning som fortsatt pågår. FHI-forskeren er også opptatt av viktigheten av forebygging gjennom å være bevisst på veggedyr når man er på reise.

– Som følge av mindre reising under korona, var det 1300 færre veggedyrbekjempelser i 2021 sammenlignet med 2019. Ganger vi det med 20 000 kroner, får vi 26 millioner kroner. Det viser at mulig besparelse er stor hvis relevante aktører sammen greier å få flere til å sjekke sengen og passe på hvor man oppbevarer bagasjen når man er på reise, slik at flere kan oppdage og unngå eventuelle veggedyr, sa Aak.

Både skadedyrbekjempere, forsikringsselskaper, organisasjoner som leier ut boliger, slik som studentskipnader og offentlige virksomheter får reduserte kostnader ved færre veggedyrbekjempelser. Aak mener de har et felles ansvar for å bidra til en holdningsendring med økt fokus på forebygging.

Termitter kommer nærmere Norge

I Norge føres det en grundig statistikk over antall bekjempelser av skadeinsekter. Dette gjøres av FHI, mens Norsk Hussopp Forsikring som markedsledende på forsikring av råteskader og skadedyr, kan gi et godt anslag på innmeldte forsikringssaker som gjelder mus, rotter og råteskader.

Skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring presenterte skadedyråret 2022 og snakket om skadeinsekter som ikke finnes i Norge i dag, men som kan komme til å etablere seg her i fremtiden.

Norsk Hussopp Forsikring (NHF) er markedsledende på forsikring av råteskader og skadedyr. Skadesjef Svein Stormoen snakket om NHFs innmeldte forsikringssaker om mus, rotter og råteskader. Foto: Katrine Lunke

– Noen insekter kommer med import fra andre land, for eksempel kan treborere komme med bambusmøbler, og andre insekter kan følge med i emballasje for bl.a. frukt og grønnsaker. I dag er husbukk og stokkmaur de eneste skadeinsektene i Norge som lever av treverk. Termitter lever også av treverk og de har i løpet av de siste årene klart å etablere seg lengre og lengre nord i Europa og finnes nå i Nord-Frankrike. Hvis vinterfrosten forsvinner i Norge, er det risiko for at flere insektarter vil kunne leve utendørs. Det vil medføre større risiko for både aktivitet og spredning, sa Stormoen.