Råte- og skadedyrforsikring er viktigere enn mange tror

FORSIKRING: Godt å ha når noe uforutsett skjer.

Har du forsikringene i orden?

Er du boligeier bør du ha en boligforsikring, det har også de aller fleste. Mange huseiere er derimot ikke klar over at skader på bygningen som følge av råte og skadedyr ikke inngår i standardforsikringen.

Publisert: 27. oktober 2017

For få har tilstrekkelig forsikring

For de aller fleste er bolig den desidert største økonomiske investeringen de gjør, og det er viktig å vite at man får økonomisk hjelp dersom uhellet er ute. Mange er underforsikret i forhold til verdiene de har. Når det gjelder råte- og skadedyrforsikring er det mange som mangler denne dekningen. Dessverre blir de først klar over dette etter at skaden har oppstått.

– Det er skremmende å tenke på at det er så mange som ikke er forsikret mot denne typen skader, som i verste konsekvens kan gi enorme økonomiske konsekvenser for familien, sier Inger Kringlebotten, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Hussopp Forsikring

Stor påkjenning ved skade

Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt for råtesopper eller får uønsket besøk av skadedyr som veggedyr eller maur. I verste tilfellet kan kostnadene for å utbedre en råteskade beløpe seg til over millionen. Mange får seg en kalddusj når de blir utsatt og oppdager at de ikke har nødvendig dekning. Tanken på hva en har i hus er ofte en belastning i seg selv, og det kan være greit å slippe å bekymre seg for utgiftene i tillegg – da er det godt å ha riktig forsikring.

Det er enkelt å forsikre seg

De fleste har et forhold til forsikring, men vet ofte ikke så mye mer enn at det er viktig å forsikre det man eier. Når forsikringen skal velges er det i tillegg ofte mange alternativer og utvalget kan ofte virke forvirrende for mange. Ønsker du å inkludere råte- og skadedyrforsikring i boligforsikringen er det derimot enkelt

– Det eneste du behøver å gjøre er å ta kontakt med forsikringsselskapet og si at du ønsker en slik type forsikring. Norsk Hussopp Forsikring samarbeider med flertallet av landets forsikringsselskaper og tilbyr en standard forsikring for både villaer og hytter, forteller Kringlebotten.