Slik tetter du boligen for å unngå mus og rotter

Over seks av ti muse-saker meldes mellom oktober og februar. Rotter er noe mer fordelt utover året, men med en klar overvekt i vintermånedene. For å unngå rotter og mus må du tette boligen din nå, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Det aller viktigste tiltaket man kan gjøre for å unngå mus og rotter i huset er å hindre at dyrene kommer inn. Rotter trenger en spalte på ca. 12 mm for å komme seg inn, mens mus kan komme seg inn gjennom en spalte på bare 6 mm. Dette tilsvarer diameteren på en vanlig blyant.

– Er spalten stor nok til at du kan stikke inn en blyant, så er den stor nok til at musa kan presse seg inn. Sørg derfor for å sikre eller tette alle spalter som er større enn dette, anbefaler Magerøy.

Rottene trenger omtrent det dobbelte, altså en spalte på 12 millimeter. Til gjengjeld har de sterke tenner, og er flinkere enn mus til selv å gnage seg vei og lage åpningen som trengs.

– Både mus og rotter kan gjøre utrolig stor skade hvis den kommer seg inn. De kan også gjøre det svært ubehagelig huset å oppholde seg i huset på grunn av lukt fra døde dyr og ekskrementer. I tillegg har man det psykiske aspektet. De fleste synes det er ubehagelig med dyr som krafser i veggen, forklarer Magerøy

Ikke dekk opp for gnagerne

Luktesansen deres er utmerket og nesa er arbeidsverktøy nummer én, og de bruker den til å snuse seg fram til godbiter.

– Unngå for all del matrester som ligger sånn til at de frister smågnagerne til å undersøke hva som finnes i hjemmet ditt. Tenk også over fuglebrett, nek og mat du setter ut til fuglene, og ikke minst bør du passe på at du ikke skyller ned smør og fett i avløpet, sier Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Rotter og mus er også dyktige klatrere og kan hoppe langt. Noe som illustrerer klatreferdighetene, er hvor vanlig det er å oppdage mus i leiligheter som ligger mange etasjer over bakkeplan.

– Fordi mus er så gode klatrere, kan de enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp til høyere inntrekksveier til boligen. Det er derfor viktig å forebygge og sikre mot gangere over bakkenivå, anbefaler fagsjefen.

Les også: Fjern matkildene, og ikke kast mat i do

Du må tette boligen – tiltakene du bør gjøre nå

Skal du unngå å få mus eller rotter hjemme hos deg, må boligen din sikres mot gnagere. Og det er smart å tette boligen din nå, for høsten og vinteren er høysesong for muse- og rotteinvasjoner hjemme. De liker ikke kulda noe mer enn vi gjør, og søker seg derfor innendørs når det blir kaldere ute.

Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du gjør følgende tettetiltak så snart som mulig:

 1. Utendørs bør du rydde nedfallsfrukt og fjerne mulige vannkilder. Gangere trenger vann, mat og oppholdssteder. Fjerner man én av disse elementene, må de søke videre.
 2. Manglende gnagersikring i underkant kledning og ved hjørnekasser: For store gliper i musebåndet eller manglende musebånd vil kunne føre til at dyrene kommer seg inn via underkant kledning. Kontroller og eventuelle forbedringer kan gjøres med busebørster eller ved å rulle sammen hønsenetting og feste med spiker gjennom kledning.
 3. Gliper i gamle natursteinsmurer er typiske feil, så her må det sikres på begge sider av muren med mørtel, og om mulig også kronen av muren.
 4. Krypkjeller er en typisk inngang til huset eller hytta. Sikring av grunnen kan bli svært kostbart, så alternativet er å sikre at gnagere ikke klarer å ta seg videre fra kryprommet og inn i etasjeskillet. Da må man gjøre det svært vanskelig å klatre eller kommer inn i sprekker.
 5. Rørbrudd og rørgjennomføringer: Følg vann- og avløpsrørene til der de kommer inn i bygningen og se til at rørgjennomføringer er tette. Rørgjennomføringer til varmepumper er også utsatt. Gamle rør som ikke er i bruk må blendes med endelokk, ikke med provisoriske løsninger som poser ol.
 6. Ventiler og luftekanaler: Det skal være finmasket netting over ventiler inn i krypkjeller og øvrige lufteventiler. Dette hindrer gnagere og insekter fra å ta seg inn. Over tid kan disse brytes ned og krever dermed utskifting.
 7. Sprekker i støpt kjellergulv, usikrede sluk, eller råkjellere kan være en attraktiv vei inn for rotter. Værhårene til rottene oppfatter de minste luftbevegelser og kan derfor lett søke seg frem til hvor luften trekker opp via et rør, en sprekk i gulvet, eller en åpning i muren.

Typiske steder rottene kommer inn

 • Hull i bakken og langs grunnmuren på utsiden. 
 • Ventiler, luftekanaler og kjellervinduer
 • Rotter er også gode svømmere, klatrere og kan hoppe langt.
 • Rørbrudd og rørgjennomføringer.
 • Kloakk

Les også: Disse svake punktene i huset må du undersøke

Lyder kan avslører skadedyr og insekter

Stokkmaur som har hulet ut en trestokk
Spiser ikke treverket, men gnager ganger for å gjøre plass til bolig. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Hører du en kneppelyd, knitrende bruselyd, gnaging eller krafsing i veggen? Du tenker kanskje ikke over det, men noen ganger kan hørselen være et godt hjelpemiddel for å ha for å avdekke både skadedyr og insekter.

Publisert 31.03.2020

Du kan høre stokkmauren jobbe

Stokkmaurangrep kan ofte avdekke råteskader siden stokkmauren er en mester til å finne frem til råte. Hver sommer når stokkmauren svermer, sender de ut tusenvis av droner som leter etter steder der det fint å etablere seg. I jakten leter de nærmest over alt:

– I luftespalter, bak kledningen, eller under sviller. Hvis det finnes en åpning så finner stokkmauren fram til den, sier Øyvind Magerøy som er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Stokkmauren avgir også lyder, derfor kan du høre at de jobber. Årsaken er at den biter av trevirket på samme måten som du gjør når du bruker en knipetang.

– De spiser ikke i treverket, men fjerner materialet for å lage ganger som de trenger for å bygge samfunnet sitt. Da kan du høre at de jobber inni materialene. Du trenger ikke legge ørene inntil en gang, fortsetter Magerøy.

Å banke på materialene kan også være en metode for å avdekke om noe er galt. Hvis du finner steder der materialene avgir mindre klang, så kan det tyde på at materialene er hule. Det kan for eksempel bety at du har stokkmaur. Er det derimot klang i materialene, så betyr det også at de består av hel ved, og da har du neppe noe problem akkurat der.

Lyd er ikke egnet for å finne råteskader

Lyd er lite egnet til å finne nedbrytning som følge av råteskader. Råteskadde materialer oppleves trolig annerledes med hensyn til klang og lyd, men dette vil ikke være utløsende for at man oppdager råteskadene. Der vil trolig visuelle forhold, kombinert med lukt og lignende være sentralt.

Husbukk som lager kneppelyd

Mens stokkmauren finnes over hele landet, er husbukken mye mer stedegen, og trenger helt spesielle klimatiske forhold for å trives. Derfor finnes husbukken stort sett bare i områdene fra Sørlandsporten til Lindesnes, men man har også unntaksvis funnet kolonier i enkelte fjordarmer på Vestlandet og på Hvaler.

– Akkurat på samme måte som kaniner foretrekker fersk salat, foretrekker husbukken ferskt treverk. Noe av det aller beste den vet er derfor tømmerbygninger som nettopp er bygd og hvor konstruksjonen står og tørker, forklarer Magerøy.

– Noen ganger går det an å høre husbukken også. Larvene lager kneppelyder når de biter i materialene og denne lyden kan det være mulig å høre hvis det ellers er stille i rommet. Dette forekommer særlig i den varme årstiden, tilføyer han.

Rotter og mus krafser og gnager

– Når vi leter etter skadedyr og insekter bruker vi bestandig alle sansene, og hørselen er én av dem. Imidlertid er også luktesansen veldig viktig for å avdekke om du har et mus- eller rotteproblem. Disse gnagerne tisser og bæsjer overalt. Det avgir en kvalmende og ofte litt søtlig lukt. Enda verre er det hvis en rotte dør inni en vegg, for da kan den ligge og avgi lukt i mange måneder, og det lukter helt forferdelig, sier Magerøy.

– Hvis du har problemer med rotter kan du virkelig også få bruk for hørselen. Noen ganger veier rotter en halvkilo, derfor hører du dem veldig godt hvis du har dem i veggen. Saker som kommer til oss, og som har med rotter å gjøre, er nesten aldri gamle. Årsaken er at de lager så mye lyd når de krafser og gnager, sier fagsjefen.

Mus er mye mindre, og veier kanskje ikke mer enn 20 gram. I mange tilfeller kan de likevel høres når de romsterer og krafser i vegger og gulv, eller når de piler over platene på nedlektede himlinger. Siden det er mye vanskeligere å høre lyden av mus, enn av rotter er det ikke uvanlig at man kan ha mus i mange år uten å være klar over det.

Mer om:

Andre artikler:

Hvis du hører krafselyder i veggen kan det være rotter

En mus i musefelle ute på heller
Viktigste tiltaket er å hindre mus i å komme inn.

Mange blir skrekkslagne bare av tanken om få rotter i hus. Det er imidlertid mulig å få bukt med problemet, og det er også en del ting man kan gjøre for å forbygge en rotteinvasjon.

Publisert: 13.12.2019

– De liker seg på skyggefulle steder og er aller helst aktive om natten mens du sover, sier skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring, Svein Stormoen.

Rotter er nærmest altetende. Det er også vanlig at de gnager på ting som ikke er spiselige, som for eksempel slangen til en vaskemaskin eller isolasjonen på ledninger. Derfor kan rotter noen ganger være den direkte årsaken både til vannlekkasjer og branner. Rottene har også en utrolig evne til å ta seg inn i bygninger. De trenger nemlig bare en åpning på 12 millimeter for å presse seg inn, men de kan like gjerne ta seg inn via avløpssystemet og komme ut av toalettet.

– Siden rottene ofte bor inni veggen, i taket eller under gulvet, kan mange ha dem i hus uten å være klar over det. Men hvis du hører krafselyder, for eksempel inni veggen, så kan det godt være rotter som lever der inne. Dersom du ønsker å finne ut av om det finnes rotter der du bor kan du se etter rotteekskrementer. De er sylindriske og er et sted mellom 10 og 17 millimeter lange. Du kan også se etter gnagemerker, eller strø mel langs veggene der du mistenker at de oppholder seg. På den måten kan du se om de avsetter spor i melet, fortsetter skadesjefen.

Ikke inviter rottene inn

De aktive skapningene elsker fettet som samler seg i avløpsrørene og mat de måtte finne i kloakken. Derfor er det en god regel å følge rådet om at det eneste som skal i do er bimmelim, bommelom og litt papir – ikke mat, rester av ribbefett eller andre ting som rottene liker å sette tennene i. For å unngå fett i avløpet kan man enkelt tørke av stekepanna med et papir som kastes i søpla. Frityrolje kan man helle tilbake i flasken eller over på en melkekartong og kaste i restavfallet. Grillmarinader skal heller ikke skylles ned i vasken, men tørkes bort og kastes i søpla. I det hele tatt er det viktigste man kan gjøre å fjerne tilgangen på mat. Nedfallsfrukt bør fjernes og eventuelle kompostbinger bør være lukkede. Å være forsiktig med å mate fuglene, ikke sette søppelposene på gulvet eller kaste avfall på bakken er også gode råd.

– I tillegg er det lurt å sikre bygningen slik at rottene ikke kommer inn, for eksempel ved å tette sprekker og bruke en finmasket netting i lufteventilene i kjelleren. Klipp plenen, hold det ryddig og ikke plant busker og trær tett inntil bygningen, oppfordrer Stormoen.

Å sjekke loft og kjeller jevnlig, at vannlåsen på toalettet virker som den skal og å ha gode rutiner for renhold er også gode tiltak.

Ditt og styrets ansvar

Hvis du bor i et boligsameie og har mistanke om at dere har et rotteproblem, bør du kontakte styret eller vaktmesteren med en gang slik at det er mulig å få bukt med problemet før det eskalerer. Det er styret som har ansvar for rutiner som sikrer at søppelhåndteringen og renholdet i fellesarealene er som det skal. Men siden det er i alles interesse at man ikke få rotter i bygningen, bør alle beboere være med å bidra til å holde det rent og ryddig, samt passe på at lokket på avfallsbeholderne alltid er lukket.

Sånn blir du kvitt dem

Mange syns det er svært ubehagelig å ha rotter i bygget der de bor, og føler at det kan være en stor belastning. Siden rottene ofte gjemmer seg i vegger og tak, kan det bli et skikkelig problem med lukt, avføring og smitterisiko. Det kan bli kostbart å bli kvitt dem, samtidig kan rottene også forårsake store materielle skader. Men det lar seg gjøre å bli kvitt dem. Noen ganger er det flere parallelle tiltak som skal til – både tiltak som virker forebyggende og tiltak som er bekjempende. Rottefella er det mest effektive hjelpemiddelet for bekjempelse, og hvis du oppdager angrep der du bor så anbefales det å sette ut mange feller. Gift kan settes ut i åtestasjoner, men vær klar over at hvis man benytter gift, og rottene går inn i veggen for å dø, så kan rotteliket utvikle en veldig kraftig og ubehagelig lukt.

– Vær også klar over at det ikke er lov å sette ut ubeskyttet gift, eller å bruke gift som et forebyggende tiltak. Det aller beste er å overlate bekjempelse med gift til fagpersoner, avslutter Stormoen.

Sjekkliste for forebygging:

 • Fjern tilgang på mat: ha lokk på avfallsdunker, fjern nedfallsfrukt, bruk lukkede kompostbinger, vær forsiktig med å mate fuglene, ikke sett søppel på trappa, ikke kast avfall på bakken. Kast heller ikke mat i toalettet fordi det kan føre til at rottene søker seg til avløpsrørene.
 • Sikre bygningen ved å tette alle hull og sprekker slik at ikke dyrene kommer inn. Husk spesielt på at kjelleren trenger lufting, så ikke steng utlufting (ventilene), men benytt heller en finmasket netting.
 • Hold det ryddig, klipp gresset og plant ikke busker og trær tett opptil fasaden.
 • Kontroller loft og kjeller jevnlig.
 • Hold vannlåsen i toalettet i orden.
 • Ha gode rutiner for renhold.
 • Det er ikke lov å sette ut gift som et forebyggende tiltak.

Mer om:

Andre artikler:

Restefett gir rottefest

Brunrotta veier vanligvis 200-500 gram. Kroppslengden er om lag 18-25 cm.
BRUNROTTA: Den veier vanligvis 200-500 gram. Kroppslengden er om lag 18-25 cm.

Julen er tid for fet mat som ribbe og pinnekjøtt. Til stor begeistring for rottene feiler mange når de skal kvitte seg med mat- og fettrestene.

Publisert: 12. desmber 2018

Rotter spiser og gnager på stort sett alt de kommer over og kan gjøre stor skade om de kommer seg inn. De er gode svømmere og kan få tilgang til huset via kloakk og avløpssystem.

– Gnagerne kan komme seg inn på de utroligste måter og trenger kun en åpning på 12 mm for å presse seg inn. De kan også komme inn i huset via toalett eller rørsystemet, sier Svein Stormoen skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Kast matrester og fett i matavfall

I juletiden spises det mye fet mat som ribbe, pinnekjøtt og bacon til lutefisken. Dessverre er det mange som heller fettet ut i toalettet eller skyller det ut i vasken. På denne måten blir de raskt kvitt det og de tenker ikke over at dette kan få lite hyggelige konsekvenser.

– Fett etter ribbe og pinnekjøtt er god mat for rottene. Skyller du ned fett og annet restavfall i toalettet eller vasken så vil dette stivne etter kort tid, og det er nesten som å legge ut åte for rottene, de elsker det, forteller Stormoen.

Les mer om rotter og mus

Slik unngår du rottebesøk

Å få rotter inn i huset vil være en stor belastning for de fleste. De kan gjemme seg i vegger og tak og det kan bli et stort problem med lukt og avføring. I tillegg kan de gjøre store materielle skader, og de kan være vanskelig å bli kvitt.

For å unngå å friste rottene unødig og holde dem ute av huset har Stormoen følgende råd:

 • La fett som ligger igjen i panner og gryter stivne. Kast det deretter i matavfallet.
 • Sørg for å ha rist på sluk og ikke kast mat eller olje i vask eller toalett.
 • Tett alle hull, sprekker og andre åpninger i boligen hvor de kan lure seg inn.
 • Hold det rent og ryddig, fjern mat- og vannkilder og tilholdssteder.
 • Kontroller loft og kjeller regelmessig da dette ofte er svake punkter i huset.
 • Les mer om forebygging av rotter og mus her

Slik unngår du mus- og rottebesøk i vinter: Sjekkliste

Det satt to rotter på en stol.

Tettetiltak er viktig for å unngå å få rotter og mus i hus

Oppdatert 15.09.2020, Publisert 27.09.2018

Mus og rotter er vanlige skadedyr i Norge. I likhet med oss mennesker er de ikke glad i kulden og gjør det de kan for å komme seg inn i varmen. Derfor stiger antall angrep gjerne kraftig om i vinterhalvåret. Det er mye som kan gjøres for å unngå besøk av uønskede smågnagere, og det kanskje aller viktigste en kan gjøre er å sørge for at de ikke klarer å komme seg inn.

De små gnagerne kan komme seg inn på de utroligste måter og trenger bare en bitteliten åpning for å komme seg inn. Rotter kan i tillegg hoppe langt og de er gode klatrere. De kan gjemme seg i vegger og tak og det kan bli et stort problem med lukt, avføring og risiko for smitte. I tillegg kan de være vanskelige å bli kvitt når de først har kommet seg inn.

En rotte trenger ca 12 mm for å komme seg inn, mens en mus trenger så lite som 6-7 mm åpning. Det er derfor viktig å sørge for at hus og hytter er tette. Husk også at det er viktig å benytte materialer som dyrene ikke kan gnage seg gjennom når en skal tette. Metallnetting, hønsenetting og stålull er eksempler på materialer som kan benyttes. Det kanskje vanligste stedet mus og rotter kommer seg inn er mellom kledningen og grunnmuren, men det er også mange andre steder en bør være oppmerksom på.

Tips for å unngå at rotter ikke kommer inn via svake punkter i huset

Åpninger i husets ytre

 • Typiske svake punkter på huset hvor det kan oppstå åpninger som dyrene kan presse seg inn gjennom er mellom kledningen og grunnmuren, hjørnekasser, hull fra kabelgjennomføring etc. Disse stedene er ofte spesielt utsatt så her bør du være ekstra oppmerksom slik at dyrene ikke klarer å klatre opp og inn. Ta med deg lommelykt og titt oppunder kledningen etter hull og sprekker.
 • Eldre boliger fra 1800 og tidlig 1900-tallet har gjerne kjellermurer av naturstein, som ofte har store åpninger mellom steinene. I tillegg kan fugene være mangelfullt utført. Dermed er det lagt til rette for at rotter kan ta seg inn i boligen via bakken og gjennom kjellermuren. Er det utforede vegger i kjelleren får rottene fritt leide i skjulte konstruksjoner. Dermed kommer de seg opp i etasjeskillet og videre rundt i boligen. For å unngå at mus og rotter tar seg inn er det viktig å foreta tilstrekkelig tetting av sprekker større enn 6 mm. Dette bør gjøres både på innsiden og utsiden av boligen om mulig. Det er også vanlig at rottene tar seg inn fra undersiden eller utsiden av muren og klatrer opp på innsiden (inni veggen) for deretter å ta seg inn i boligen fra toppen av muren («krona» på muren) da denne ofte ikke er pusset.

Trær og tett vegetasjon inntil hus og overhengende grener

 • Kontroller luftingsrøret fra bad og opp til taket. Rotter og mus er gode klatrere og kan hoppe langt, og de kan enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp på taket. Hvis det ikke er tett kan de komme inn denne veien.

Dører, vinduer og ventiler:

 • Pass på at det ikke er hull og sprekker i vegger, dørkarmer eller vinduskarmer. Tett hull i bakken og hull langs grunnmuren på utsiden.
 • Undersøk at kjellervinduer er intakte. Bruk finmasket netting over hull eller for å unngå at de kan komme inn når vinduet er åpent.
 • Husk også å sjekke ventiler og andre luftekanaler. Er det ikke allerede netting eller lignende bør det legges på. Husk at det er nødvendig med lufting, så ikke gjør det lufttett.

Våtrom og kjøkken:

 • Rotter bor gjerne i kloakken og som følge av at folk kaster matrester i do eller skyller det ned i vasken trives de der. De er gode svømmere og for å sørge for at de ikke kan finne veien opp gjennom sluk og toaletter bør en sørge for at alle sluk har rist som sitter fast. Pass i tillegg på at det er vann i vannlåsen.
 • Pass på at rørgjennomganger, spesielt i kjøkkenbenken, er tette.

Les også: Sjekkpunkter for forebygging mot mus og rotter.

Grillsesongen er en god tid for rottene

Brunrotta veier vanligvis 200-500 gram. Kroppslengden er om lag 18-25 cm.
BRUNROTTA: Den veier vanligvis 200-500 gram. Kroppslengden er om lag 18-25 cm.

Grillsesongen står for døren og dette er gode nyheter for rottene. Mat- og fettrester i toalettet og grillmarinade i vasken gjør livet verdt å leve også for de firbeinte kloakkdyrene.

Matrester skal ikke i vasken

Dessverre er det mange som både kaster matrester i toalettet og skyller av fett og annet restavfall i vasken. Mange tenker ikke på at man må være like påpasselig med resthåndteringen om sommeren som i juletida. I sommersesongen er grillmarinaden en versting. Det er lett å glemme at både dressinger og marinader er fulle av fett.

– For å unngå fett i avløpet kan man enkelt tørke av stekepanna med et papir som kastes i søpla. Frityrolje kan helles tilbake i flasken eller over på en melkekartong som kastes i restavfallet. Grillmarinader skal ikke skylles ned i vasken, men tørkes bort og kastes i søpla, forklarer Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Mat- og fett er god rottemat

Rotter gnager på det de kommer over og kan gjøre store skader hvis de kommer seg inn i huset. De er gode svømmere og kan få tilgang til huset via kloakk og avløpssystem.

– Gnagerne kan komme seg inn på de utroligste måter og trenger kun en åpning på 12 mm. De kan også komme inn i huset via toalett eller rørsystemet. Mat- og fettrester gjør et besøk mer attraktivt, sier Stormoen.

Vær føre var og hold rottene ute

De aller fleste synes at rotter i huset er svært ubehagelig. De gjemmer seg i tak og vegger og kan gjøre store materielle skader. I tillegg er de vanskelige å bli kvitt og lukt og avføring kan bli et stort problem. Det er derfor lurt å være føre var, slik at en ikke lokker dem til seg.

Norsk Hussopp Forsikring har følgende råd for å unngå besøk i sommer:

 • Ikke kast eller skyll av mat- og fettrester i toalett eller vask.
 • La fettet stivne eller tørk av med et papir før det kastes i matavfall.
 • Risk på sluk og vannlåser på toaletter hindrer at rottene kommer inn.
 • Tett hull, sprekker og åpninger som er store nok til at dyrene kan presse seg inn.
 • Fjern mat- og vannkilder og gjemmesteder ved å holde det rent og ryddig, både inne og ute.
 • Kontroller loft og kjeller regelmessig. Dette er ofte svake punkter.

Her finner du mer informasjon om forebygging mot mus og rotter