Forebygg mus og rotter

Sjekkpunkter for å forebygge mot rotter og mus
Sjekkpunkter for å forebygge mot rotter og mus

Sjekkpunkter for forebygging mot rotter og mus

Både rotter og mus er vanlige skadedyr i Norge. På hytter, fritidshus og steder i nær tilknytning til naturen er det hovedsakelig mus som er problemet, mens det i byer og mer urbane strøk er vanligere med rotter.

Å ha rotter eller mus i huset vil være en stor belastning for de fleste. De kan gjemme seg i vegger og tak og det kan bli et skikkelig problem med lukt, avføring og smitterisiko. I tillegg kan det bli svært kostbart å bli kvitt og de kan gjøre store materielle skader. Dersom du vil unngå uønsket innflytting av disse smågnagerne anbefales det å gjøre noen forebyggende tiltak.

Det viktigste du kan gjøre er å sørge for at de ikke kan ta seg inn i huset ditt samt unngå skjulesteder, gjemmesteder og eventuelle matkilder.

Utendørs

Både mus og rotter kan komme seg inn i huset via små åpninger, faktisk skal det ikke mer til enn et hull på størrelse med et nøkkelhull. Derfor er det veldig viktig å tette alle hull, sprekker og andre åpninger hvor de kan lure seg inn. Videre er det viktig å holde det rent og ryddig, fjerne matkilder, vannkilder og tilholdssteder.

Tettetiltak

Det aller viktigste tiltaket man kan gjøre for å unngå mus og rotter i huset er å hindre at dyrene kommer inn. Rotter trenger en åpning på ca. 12 mm for å komme seg inn, mens mus kan komme seg inn gjennom åpninger på bare 6 mm. Sørg derfor for å sikre eller tette alle åpninger som er større enn dette. Sett finmasket netting over hull, ventiler og eventuelle kjellervinduer. Pass på at det ikke er hull og sprekker i vegger, dørkarmer eller vinduskarmer. Tett hull i bakken og hull langs grunnmuren på utsiden. Overgangen mellom grunnmur og vegg er ofte utsatt så her bør du være oppmerksom slik at dyrene ikke klarer å klatre opp og inn.

Kontroller luftingsrøret fra bad og opp til taket. Rotter og mus er gode klatrere og kan hoppe langt, og de kan enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp på taket. Hvis det ikke er tett kan de komme inn denne veien.

Les også: Slik tetter du boligen for å unngå mus og rotter

Hold det ryddig

I hagen bør du sørge for å holde det ryddig slik at du unngår skjulesteder for rotter og mus. Det anbefales å holde gresset kortklipt og ikke plante busker og trær tett opptil fasaden. Det er en fordel å fjerne eventuelle gjenstander, eksempelvis vedstabler, plankestabler og bildekk som er stablet opp etter husveggene da dette er fine skjulesteder. Merk også at vann som samler seg opp i eksempelvis bildekk bidrar til vesketilgang for dyrene.

Fjern matkilder

For å unngå rottefest i hagen bør tilgangen til mat og vann elimineres. I villaområder er nedfallsfrukt perfekt mat for rottene. Rotter er også veldig glad i dyrefor så du bør være oppmerksom dersom du mater fuglene – sørg for at det ikke er tilgjengelig for rottene og ikke ligger igjen rester på bakken. Pass på å ha skikkelig lokk på søppelkasser og eventuelle kompostbinger slik at rottene ikke får tilgang til innholdet. Disse bør også plasseres i god avstand fra huset.

Innendørs

Innendørs bør du kontrollere loft og kjeller regelmessig da dette ofte er svake punkter i huset. Hold orden og unngå å legge til rette for boplasser. Rotter er avhengig av fukt og trives derfor ofte spesielt godt i kjellere. Sørg for at de ikke finner veien inn gjennom kjellervindu, via hulrom ved rør eller lignende. Se til at rørgjennomganger, spesielt i kjøkkenbenken, er tette.

Rotter er gode svømmere og kan få tilgang til huset via kloakk og avløpssystem. Det er derfor viktig å sørge for å ha rist på sluk og passe på at det er vann i vannlåsen. Ikke kast mat eller olje i sluket.

Pass på at mat og matrester ikke ligger tilgjengelig og oppbevar mat i tette beholdere. Dette gjelder også dyrefôr.

Les også: Slik unngår du mus- og rottebesøk i vinter – sjekkliste